JPK MAG w pigułce

Szybka Faktura 10/01/2022 brak odpowiedzi
 

JPK MAG to Jednolity Plik Kontrolny dotyczący gospodarki magazynowej. Obowiązek sporządzania tego dokumentu i innych struktur wchodzących w skład JPK spoczywa na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach od 1 lipca 2018 roku. JPK MAG nie dotyczy jednak wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wspomnianym zakresie. Dla kogo zatem jest obowiązkiem? O tym i wielu innych zagadnieniach mowa będzie poniżej.

Najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia gospodarki magazynowej

Prowadzenie ewidencji towarów handlowych i materiałów jest bardzo kluczowe, by móc na bieżąco kontrolować ich przepływ w firmie, podczas transakcji kupna i sprzedaży oraz przekazywania ich do produkcji bądź relokowania do innego magazynu. Gospodarką magazynową muszą administrować przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe , czyli mówiąc wprost – duże firmy. W przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw, w których często magazyn w ogóle nie istnieje, bo nie jest potrzebny, taki obowiązek byłby bezzasadny.
Dla kogo wprowadzono JPK MAG?
Obowiązek sporządzania pliku JPK MAG spoczywa na podatnikach, którzy:

  • prowadzą działalność, w ramach której zarządzają co najmniej jednym magazynem;
  • prowadzą ewidencję gospodarki magazynowej za pomocą programów komputerowych (dotyczy to zarówno MS Excel, jak i bardziej skomplikowanych i rozbudowanych programów informatycznych).

Z 1 lipca 2018 roku w życie weszły przepisy nakładające na wszystkie podmioty gospodarcze, których dotyczą przedstawione powyżej kryteria, obowiązek tworzenia JPK MAG uwzględniającego dane na temat dokumentów magazynowych.

Co należy zawrzeć w JPK MAG?

W Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczącym gospodarki magazynowej powinno się zamieścić takie dokumenty magazynowe, jak przyjęcie z zewnątrz (PZ), wydanie na zewnątrz (WZ), rozchód wewnętrzny (RW) oraz przesunięcie międzymagazynowe (MM). Jeśli chodzi o dokumenty PZ, to z nimi powiązane są faktury zakupu. Z kolei WZ-ki świadczące o zmniejszeniu stanu magazynowego, powiązane są z fakturami sprzedaży. Dowód RW dotyczy zużycia towarów na potrzeby własne przedsiębiorstwa, zaś dowód MM dokumentuje przesunięcia towarów i materiałów pomiędzy magazynami należącymi do przedsiębiorstwa. Co ważne, we wszystkich powyższych typach dokumentów należy zawrzeć informacje o obrotach i stanach towarów zarówno pod względem ich liczebności (jednostki naturalne), jak i wartości (jednostki pieniężne). Przedsiębiorstwa prowadzące więcej niż jeden magazyn muszą dla każdego z nich sporządzać osobny JPK MAG. Dane dotyczące wartości pieniężnej towarów i materiałów gromadzonych w magazynie powinny zostać przedstawione w polskiej walucie.

Do tworzenia JPK MAG służą m.in. specjalne systemy księgowe online, ale też specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Posiadają one dużo funkcjonalnych rozwiązań, ułatwiających użytkownikom przygotowanie tej obszernej i dość skomplikowanej dokumentacji.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *