Mały ZUS plus – składki w 2021 roku

program do faktur 15/01/2021 brak odpowiedzi
 

Do 1 lutego 2021 r. trwa nabór wniosków przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus. Kto może zapłacić niższe składki? Jak się o nie ubiegać? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Czym jest mały ZUS plus?

Jest to ulga uprawniająca przedsiębiorcę do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy ona składki zdrowotnej, którą nadal trzeba odprowadzać w pełnym wymiarze. Mały ZUS plus przysługuje przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Kwota składek zależy od dochodu, a podstawą jej wymiaru jest połowa miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej. w poprzednim roku.

Kto może skorzystać z małego ZUS plus?

Z ulgi skorzystają osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą. Przysługuje też przedsiębiorcom, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i nie mogli skorzystać ze zwolnienia VAT. Można opłacać mały ZUS plus, gdy korzystało się wcześniej z ulgi na start oraz z preferencyjnych składek.

Przedsiębiorcy ubiegający się o obniżenie składek muszą spełniać kilka warunków. Po pierwsze, ich przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. W przypadku, gdy działalność gospodarcza nie była prowadzona przez całe 12 miesięcy, limit przychodu wyliczany jest proporcjonalnie do liczby dni działalności firmy. Osoba, która prowadziła działalność krócej niż przez 60 dni nie może ubiegać się o obniżenie składek.

Kto nie skorzysta z małego ZUS?

Ulga ta nie przysługuje:

  • przedsiębiorcom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności;
  • osobom, które rozliczały się w formie karty podatkowej i były jednocześnie zwolnione ze sprzedaży od podatku VAT;
  • osobom mogącym skorzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek
  • osobom wykonującym dla byłego lub obecnego pracodawcy to samo, co wykonywały w poprzednim lub bieżącym roku w ramach zatrudnienia

Nie jest to też ulga dla początkujących przedsiębiorców, a więc nie można z niej skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Jak ubiegać się o obniżenie składek?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z małego ZUS plus musi najpóźniej do 1 lutego 2021 r. zgłosić się do ulgi, składając w ZUS odpowiednie dokumenty:

  • US ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia,
  • ZUS ZUA (składki społeczne i składka zdrowotna) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna) – zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus.

Jeśli w 2020 r. przedsiębiorca korzystał z małego ZUS plus i nadal spełnia warunki uprawniające go do ulgi, nie musi zgłaszać się do niej ponownie.

O czym należy pamiętać, korzystając z małego ZUS plus?

Każdy korzystający z ulgi w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 lub za pierwszy miesiąc w którym wznowił bądź rozpoczął działalność prowadzoną w poprzednim roku kalendarzowym, z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie i formach opodatkowania. Termin złożenia dokumentów to 10 lub 15 dnia następnego miesiąca (dla osób składających dokumenty za styczeń będzie to więc 10 lub 15 lutego).

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *