Minimalna stawka godzinowa w 2020 r

program do faktur 24/02/2020 brak odpowiedzi
 

Początek nowego roku to okres zmian, które zachodzą w wielu różnorodnych sferach. Wśród nich znajduje się również obszar płac i wynagrodzeń. Z dniem pierwszego stycznia 2020 roku wzrosła minimalna pensja w przypadku zatrudniania pracownika w oparciu o umowę o pracę. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie godzinowe, którego rozliczanie stosowane jest w przypadku umów zlecenie. Jak wygląda minimalna stawka godzinowa w 2020 i jakie są jej perspektywy na przyszłość?

Wzrost stawki godzinowej

Rząd już od dawna zapowiadał wprowadzenie zmian i regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i dla umowy zlecenie. W przypadku umowy o pracę regulacja dotyczyła całej miesięcznej pensji, bo tak też ta umowa jest rozliczana. Natomiast w przypadku umowy zlecenie regulować należy rozliczenie godzinowe. Umowa zlecenie zawierana jest na stawkę godzinową i rozliczana w trybie godzinowym. 

W roku ubiegłym, który właśnie się zakończył stawka za godzinę pracy w przypadku umowy zlecenia wynosiła 14,70. Obecnie, w roku 2020 jest to już 17 zł. Wzrost jest więc duży i z całą pewnością odczuwalny dla pracowników. 

Pierwotne plany rządowe zakładały podwyżki płac od nowego roku, ale podwyżki te nie miały sięgać takiego poziomu, na jakim ostatecznie zostały uchwalone. Stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenie miała być ustalona na poziomie 16zł brutto, co daje około 10 zł na rękę. Tymczasem ostatecznie rząd ustanowił ją na poziomie 17 zł brutto, co pracownikowi daje wynagrodzenie netto na poziomie 11 zł. 

Prawdopodobnie na tym nie koniec planowanych i wprowadzanych zmian. Stawki być może utrzymają się na tym poziomie do końca roku, ale w kolejnym powinny się pojawić kolejne podwyżki. Przynajmniej w ten sposób zaprojektował to rząd. Rok rocznie ma rosnąć pensja pracowników, którzy zatrudnieni są w ramach wynagrodzenia podstawowego, minimalnego. 

Treść umowy zlecenia

Co ciekawe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa zlecenia nie musi być wcale zawarta w taki sposób, by w treści zawierać wynagrodzenie godzinowe. Nie ma takiego wymogu, przymusu ani obowiązku. Można ją zawrzeć na stałą miesięczną kwotę oraz jasne określenie obowiązków, które pracownik musi wykonać. Trzeba jednak wiedzieć, że pracownik ma prawo zażądać od pracodawcy rozliczenia godzinowego. To znaczy, że przedstawia mu zestawienie godzin, w których wykonywał swoją pracę. Wypłacone wynagrodzenie jest dzielone przez sumę godzin przepracowanych w miesiącu i na tej podstawie weryfikuje się, czy pracownik otrzymał odpowiednią kwotę. Zaniżanie wynagrodzenia miesięcznego może poskutkować karami dla przedsiębiorcy. Kary to od 1000 zł do 30 000zł. Jeżeli jednak w opisanym powyżej rozliczeniu wyjdą różnice, które spowodują, że wynagrodzenie nie osiągnie minimalnej stawki godzinowej, to pracodawca powinien zaproponować pracownikowi wyrównanie. W przypadku wypłacenia wyrównania, przedsiębiorca nie poniesie kary, ponieważ wynagrodzenie zostanie rozliczone prawidłowo. 

Na koniec warto wspomnieć też o sytuacji, gdy pracownik otrzymuje pensję łączoną. To znaczy, gdy podstawę stanowi wynagrodzenie z umowy zlecenia, a dodatek stanowi prowizja. W takiej sytuacji, niezależnie od osiągniętego wyniku sprzedażowego, najmniejszą wypłaconą pracownikowi kwotą musi być ta, która odpowiada sumie przepracowanych godzin pomnożonych przez minimalną stawkę godzinową. 

Fakt, że wynagrodzenie jest łączone nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rozliczenia go w sposób zgodny z przepisami i odpowiednio do najniższych, obowiązujących kwot wynagrodzenia. Oczywiście, pracownik może otrzymać pensję wyższą. Minimalna stawka godzinowa jest granicą wyłącznie dolną, której nie wolno przekroczyć w dół. Ustawodawca nie wyznaczył stawki maksymalnej, czy też maksymalnego wynagrodzenia. To zależne jest od zaangażowania pracownika, możliwości pracodawcy oraz wydajności finansowej firmy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *