MŚP a dotacje w 2024 roku

Szybka Faktura 23/02/2024 brak odpowiedzi
 

MŚP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji. To dla mniejszych przedsiębiorców duża szansa na dodatkową gotówkę na rozwój firmy. Jakie krajowe i regionalne programy zostały przewidziane na 2024 rok?

MŚP – co to takiego?

MŚP to kategoria mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, czyli firm, które:

  • zatrudniają mniej niż 250 pracowników;
  • wykazujący roczny obrót w wysokości maksymalnie 50 milionów euro;
  • wykazują całkowity bilans roczny równy lub mniejszy 43 milionom euro.

SME Fund

Jednym z dofinansowań, na jakie w 2024 roku mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa, jest SME Fund, czyli dofinansowanie kosztów ochrony własności intelektualnej. Grant gwarantuje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Dofinansowanie pozwala uzyskać zwrot kosztów związanych z opłatami urzędowymi za rejestrację znaków towarowych, wynalazków czy wzorów przemysłowych. Program jest przeznaczony dla właścicieli firm posiadających siedzibę w Unii Europejskiej lub w Ukrainie. Rozpoczął się on 22 stycznia – przedsiębiorcy mogą więc już wnioskować o przyznanie środków. Przeznaczony na jego realizację budżet wynosi w tym roku 20 milionów euro.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Kolejnym programem uwzględniającym potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw jest Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027. O dofinansowanie będzie można ubiegać się w pierwszym i drugim kwartale roku, a otrzymane środki będą mogły zostać przeznaczone m.in. na inwestycje w nowe technologie czy rozwój kompetencji zatrudnionych osób.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP to pomoc ze strony Marki Polskiej Gospodarki w promowaniu marek produktowych polskich przedsiębiorstw. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do małych i średnich firm z Polski, które cechuje duży potencjał eksportowy na międzynarodowych rynkach. Co ważne, możliwość otrzymania dofinansowania dotyczy tylko tych przedsiębiorstw, które w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskały przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport o wartości minimum 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. W pierwszym naborze (28.05-19.06) budżet ma wynosić 100 milionów złotych, z kolei w drugim (15.10-28.11) – 155 milionów złotych.

Dofinansowania z budżetu państwa

W 2024 roku małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać środki finansowe również z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Fundusz jest finansowany ze składek pracodawców i pozwala właścicielom firm na inwestowanie w rozwój kompetencji oraz kwalifikacji pracowniczych. To z kolei wpływa na poprawę wyników na tle konkurencji. Każdy pracodawca może ubiegać się o środki na opłacenie kształcenia ustawicznego dla siebie i osób zatrudnionych w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika)
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikro przedsiębiorców, zatrudniających maksymalnie 10 pracowników (nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *