Sukcesja firmy w pigułce

Szybka Faktura 26/11/2022 brak odpowiedzi
 

Przekazywanie zarządzania prosperującym przedsiębiorstwem w ręce innej niż dotychczasowy właściciel osoby jest procesem dość trudnym i złożonym, ale w niektórych przypadkach staje się koniecznością, aby firma mogła w dalszym ciagu funkcjonować. O czym trzeba wiedzieć na temat sukcesji firmy? Najważniejsze informacje zostały zebrane w poniższym artykule.

O jakie formalności warto zadbać?

O ile właściciel firmy nie postanowi inaczej, po jego śmierci prawo do przejęcia firmy przypada jego spadkobiercom. Aby to przekazanie mogło nastąpić bez komplikacji i płynnie, najlepiej jest zawczasu wyznaczyć i zgłosić do CEIDG zarządcę sukcesyjnego, czyli osobę, która będzie odpowiedzialna za za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do czasu załatwienia wszystkich formalności spadkowych.

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny to szczególna forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem w wypadku śmierci właściciela. Czas, w jakim ona obowiązuje, jest potrzebny prawowitym spadkobiercom po to, by mogli podjąć decyzję, czy będą chcieli nadal prowadzić firmę, czy też uznają za najlepsze rozwiązanie jej sprzedaż bądź zamknięcie. Wskazanie za życia zarządcy sukcesyjnego w CEIDG umożliwia zachowanie płynności działania przedsiębiorstw, co oznacza choćby to, że w mocy pozostaną wszystkie umowy zawarte z pracownikami i możliwe będzie zachowanie ciągłości realizowania zawartych wcześniej kontraktów. Zarządzanie firmą pozostaje w gestii zarządcy sukcesyjnego, który – oprócz sprawowania pieczy nad prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nadzorowania kwestii związanych z zatrudnieniem – musi również zadbać o terminowe i prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, zarząd sukcesyjny może funkcjonować przez dwa lata. W wyjątkowych przypadkach, na podstawie decyzji sądu, można ten okres wydłużyć do 5 lat.

Zarządca sukcesyjny – kto może nim zostać?

Na funkcję zarządcy sukcesyjnego może zostać powołana osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ani środków karnych albo środków zabezpieczających w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę, lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem.

Co ważne, zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba prawna, czyli np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rolę zarządcy sukcesyjnego może pełnić jednocześnie tylko jedna osoba, a w przypadku, gdy ktoś wyznaczony do niej pierwotnie z jakichś powodów nie zdecyduje się lub nie będzie mógł jej podjąć, firma przechodzi w zarząd tzw. Zarządcy rezerwowego, którego dane przedsiębiorca również winien podać w CEIDG.

Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

Ta procedura jest mało skomplikowana. Wszelkie formalności można załatwić online, za pośrednictwem serwisu biznes.Gov.pl (poprzez dokonanie zmian we wpisie) albo tradycyjnie, składając odpowiednie dokumenty w formie papierowej w urzędzie gminy. Można także wysłać je w formie papierowej listem poleconym – wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez przedsiębiorcę, którego prawdziwość winna zostać potwierdzona notarialnie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *