Na czym polega rozliczenie PIT przez urząd skarbowy?

program do faktur 04/05/2019 brak odpowiedzi
 

W bieżącym roku wielu podatników mogło po raz pierwszy skorzystać z możliwości rozliczenia swojego podatku dochodowego za pośrednictwem urzędu skarbowego. Według nowych przepisów, osoby, które rozliczają się za pomocą dokumentów PIT 37 i PIT 38 mogły zrezygnować z samodzielnego wykonania rozliczenia. Mogły jedynie zaakceptować przygotowany przez urząd skarbowy dokument i na tym kończyła się cała praca.

Rozliczenie roczne

Ustawodawca chcąc usprawnić proces rozliczeń rocznych oraz uszczelnić system podatkowy, wprowadził nową usługę, którą jest automatyczne rozliczenie podatnika przez urząd skarbowy. Żeby było to możliwe wszyscy pracodawcy i zleceniodawcy, którzy wypłacali wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno – prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) musieli złożyć dokument PIT 11 w formie elektronicznej do końca stycznia bieżącego roku. PIT 11 to rozliczenie informujące podatnika o uzyskanych przez niego przychodach, kosztach uzyskania przychodu i dochodach. Czas na rozesłanie dokumentów do pracowników pozostał niezmieniony i jako data końcowa nadal obowiązuje ostatni dzień lutego.

Na podstawie otrzymanych dokumentów PIT 11 urząd skarbowy wykonał odpowiednie rozliczenia i przygotował dokumenty (PIT 37 i PIT 38). Wszystkie dostępne były po zalogowaniu do specjalnie utworzonego w tym celu systemu.

Zalogowanie było możliwe po wprowadzeniu swoich przychodów z ubiegłego roku, przychodów z bieżącego, numeru PESEL oraz kwoty zwrotu/niedopłaty podatku, jaka wynikała z ubiegłorocznego rozliczenia. Jeżeli nie było zwrotu ani niedopłaty, to należało wprowadzić kwotę 0zł.

Jeżeli wszystkie dane zostały podane prawidłowo, system przekierowywał do gotowego dokumentu PIT 38 lub PIT 37.

Należało sprawdzić wszystkie wprowadzone dane i po ich weryfikacji potwierdzić przygotowane rozliczenie. Akceptacja rozliczenia była równoznaczna z przesłaniem dokumentu do właściwego urzędu skarbowego. Taki dokument był od razu zaakceptowany. W przypadku rozliczenia, w którym podatnikowi przysługiwał zwrot podatku można było w niedługim czasie spodziewać się wypłaty pieniędzy.

Kto nie mógł skorzystać z tej formy

Przede wszystkim nie dotyczyła ona wszystkich, których rozliczenia nie odbywają się na podstawie wspomnianych dokumentów, czyli PIT 38 i PIT 37. Problem z tego rodzaju rozliczeniami mają również te osoby, które rozliczają się na podstawie większej liczby umów o dzieło czy umów zlecenie, niż tylko jedna.

Możliwość rozliczenia się za pośrednictwem urzędu skarbowego objęła naprawdę wielu podatników, co okazało się ważnym dla nich rozwiązaniem. W dniu uruchomienia platformy, zainteresowanych rozliczeniem było tak wielu, że system nie wytrzymał obciążenia i wielu podatników nie mogło się zalogować, by zweryfikować swoje dane.

W planach jest rozszerzenie tego rodzaju możliwości na tych podatników, których to nie objęło w tym roku.

Inne formy rozliczenia

W związku z tym, że ustawodawca dopuścił również inne formy rozliczenia (z małżonkiem lub w trybie przewidzianym dla osób samotnie wychowujących dziecko), każdy, kto chciał skorzystać z innej niż podstawowa formy rozliczenia, musiał to zrobić osobiście i samodzielnie. To oznacza, że każdy kto chciał się rozliczyć np. w trybie przewidzianym dla osób samotnie wychowujących dziecko, musiał samodzielnie wypełnić swój PIT i przekazać go do urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

Nie bez znaczenia jest również kwestia ulg i zniżek. Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia ulgi podatkowej na dziecko, ulgi na internet, odpisów na podstawie darowizn czy składek na indywidualne konto emerytalne. Wszystkie te odliczenia nie są uwzględnione w rozliczeniu dlatego też trzeba je nanieść samodzielnie.

Dla osób, których forma rozliczenia jest prosta, opiera się na jednym dokumencie i wynika z jednego z podstawowych źródeł uzyskiwania dochodu, jest to dobre rozwiązanie, które znacznie skraca czas rozliczenia, zmniejsza ryzyko błędów i pomyłek i usprawnia cały proces.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *