PIT 28 – rozliczenie

Szybka Faktura 05/02/2021 brak odpowiedzi
 

Podatnicy dokonujący rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek złożenia deklaracji PIT-28. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć PIT-28.

Kto jest zobowiązany do złożenia PIT-28?

Deklarację PIT-28, czyli zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani składać niżej wymienieni podatnicy, którzy osiągają przychody z następujących źródeł:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, m.in. z działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki (cywilnej, jawnej);
  • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy bądź innych umów o zbliżonym charakterze, jednak pod warunkiem, że umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Należy jednak podkreślić, że podatnik, który chce dokonać rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjonowanego musi uprzednio złożyć do urzędu skarbowego deklarację o chęci skorzystania właśnie z tej formy opodatkowania.

W jaki sposób i do kiedy należy złożyć PIT-28 za 2020 r.?

Najprostszym sposobem na złożenie deklaracji PIT-28 jest skorzystanie z usługi e-PIT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, gdzie urząd skarbowy udostępnia już wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-28. Wówczas deklarację należy jedynie zweryfikować i zaakceptować, a następnie pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

PIT-28 można również wypełnić i złożyć elektronicznie do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. By w taki sposób dokonać rozliczenia należy zalogować się w serwisie e-Deklaracje i wybrać formularz interaktywny PIT-28. Wypełnione zeznanie, które opatrzone jest podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi trzeba wysłać, pobrać i zachować UPO.

Innymi sposobami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów, dającymi podatnikowi możliwość złożenia PIT-28 są: moduł finansowo-księgowy oraz Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD).

Jeśli chodzi o termin złożenia PIT-28, podatnicy mają czas na rozliczenie deklaracji od 15 lutego do ostatniego dnia lutego następującego po roku podatkowym. Przy czym z racji tego, że w 2021 roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy, ostatnim dniem na złożenie zeznania PIT-28 za 2020 r. jest dzień 1 marca 2021 r.

PIT-28 a ulgi podatkowe

Podatnik składający PIT-28 może skorzystać m.in. z następujących odliczeń:

  • darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego czy darowizny dokonywane na walkę z pandemią COVID-19;
  • wydatki na cele rehabilitacyjne;
  • z tytułu użytkowania Internetu;
  • wpłaty na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego;
  • odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej;
  • ulgi mieszkaniowej na zasadzie praw nabytych;
  • ulgi odsetkowej (tylko w pierwszym roku rozliczenia).

Jeśli podatnik korzysta z odliczeń od przychodu lub podatku, do składanego zeznania podatkowego może dołączyć odpowiednie załączniki, np. PIT-O, w przypadku skorzystania z ulgi internetowej lub rehabilitacyjnej czy PIT-D, w przypadku ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych.

Ponadto podatnik składający deklarację PIT-28 może przekazać 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przy czym należy podkreślić, że podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie mogą rozliczyć się wraz z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybierając tę formę opodatkowania nie można również skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom z łatwością rozliczysz deklarację PIT-28.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *