PPK a rezygnacja – co warto wiedzieć?

Szybka Faktura 22/03/2023 brak odpowiedzi
 

Pracownicze Plany Kapitałowe umożliwiają oszczędzanie środków finansowych na emeryturę. Do programu zapisywany jest automatycznie każdy pracownik od 18. do 55. roku życia. Czy osoba zatrudniona może dobrowolnie zrezygnować z PPK?

PPK – co to takiego?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to program, który pozwala pracownikowi odkładać dodatkowe środki na okres emerytury. Od stycznia 2021 roku obowiązek wdrożenia PPK w firmie dotyczy każdego pracodawcy – nawet jeżeli zatrudnia on tylko jedną osobę. Na rachunku w PPK gromadzonych jest kilka rodzajów wpłat – własne, dodatkowe, roczne oraz powitalne. Część środków pochodzi z samego wynagrodzenia osoby zatrudnionej, z kolei część przekazuje na konto pracodawca. Wpłaty roczne i powitalne pochodzą natomiast z Funduszu Pracy, czyli od państwa. Wypisanie się z PPK jest możliwe – niezbędne jest jednak złożenie stosownych deklaracji i podpisywanie ich po upływie określonego czasu. W przypadku braku rezygnacji z uczestnictwa w programie pracownik zostaje do niego zgłoszony do 10. dnia miesiąca, który następuje po upływie trzech miesięcy zatrudnienia.

Deklaracja rezygnacji z PPK – gdzie ją złożyć?

Deklaracja rezygnacji z PPK to druk stworzony przez Ministerstwo Finansów, składający się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje podstawowe dane osoby zatrudnionej i pracodawcy, z kolei w drugiej znajduje się oświadczenie potwierdzające rezygnację z udziału w PPK, a tym samym – ze związanych z programem finansowych korzyści. Chcąc wypisać się z Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracownik powinien w pierwszej kolejności poinformować o tym pracodawcę. W celu otrzymania oraz złożenia wypełnionej deklaracji rezygnacji najlepiej udać się do firmowego działu kadr i płac. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK powinna zostać złożona w postaci pisemnej – na dokumencie musi widnieć własnoręczny podpis pracownika, który zdecydował się na wypisanie z programu. Pracodawca musi poinformować o rezygnacji instytucję finansową, która prowadzi rachunek danego pracownika. Jest to możliwe wyłącznie w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania deklaracji.

Rezygnacja z PPK w 2023 roku

W 2023 roku rezygnację z Pracowniczych Planów Kapitałowych można złożyć do 1 kwietnia. Deklaracja jest ważna cztery lata – oznacza to, że aż do 2027 roku pracownik nie zostanie wpisany do programu. Chcąc ponownie zrezygnować z udziału w PPK, będzie on musiał złożyć deklarację dopiero za cztery lata. Pracodawca będzie miał jednak wówczas obowiązek poinformowania osoby zatrudnionej o ponownym dokonywaniu wpłat na rachunek w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Co istotne, osoba, która zrezygnowała z uczestnictwa w programie, może przystąpić do niego z powrotem w dowolnym momencie. W tym przypadku również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wypisanie z PPK rozważa obecnie coraz większa ilość pracowników – jest to spowodowane m.in. coraz większą inflacją oraz obawą o zmiany w systemach emerytalnych na przestrzeni kolejnych lat.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *