Reklamacja towaru a reklamacja usługi – podobieństwa i różnice

program do faktur 07/01/2018 2 komentarze
 

Klient korzystający z działalności przedsiębiorstwa, czy to handlowego czy usługowego, ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli zakupiony przez niego towar cechuje się jakimiś wadami fizycznymi lub gdy usługa nie została należycie wykonana. Nieco inaczej oczywiście wygląda sytuacja w przypadku reklamowania usługi i inaczej w przypadku reklamowania towaru. Na czym polegają te różnice? Warto się z tym zapoznać.

Reklamacja towaru

Reklamacja towaru możliwa jest na podstawie rękojmi. To rękojmia jest podstawą prawną i uregulowanym prawnie narzędziem, które pozwala klientowi na dochodzenie swoich praw i egzekwowanie należnych mu zachowań sprzedawcy, jeżeli sprzedany towar cechuje się wadami prawnymi lub fizycznymi.

Z wadą prawną mamy do czynienia wówczas, gdy sprzedawany towar należy do osoby trzeciej lub osoba trzecia ma co do niego prawo dzierżawy, hipoteki lub użytkowania, a sprzedaż odbywa się bez jego wiedzy i zgody.

Z wadą fizyczną mamy do czynienia, gdy sprzedawany towar jest uszkodzony, nie ma określonych cech, które powodują że w określony sposób działa, jest niekompletny lub nie nadaje się do użytkowania.

Rękojmia jest obowiązkiem sprzedawcy. Reklamacja natomiast, choć możliwa jest na podstawie rękojmi, to musi być oferowana przez gwaranta, który bierze na siebie odpowiedzialność za dostrzeżone przez klienta wady. Przy czym reklamacji podlegają wyłącznie wady fizyczne. Przyznawana klientom jest zwykle gwarancja na dwa lata. Niektórzy sprzedawcy, za dodatkową opłatą oferują jej przedłużenie.

Reklamacja pozwala klientowi na to by mógł żądać określonego, konkretnego działania od sprzedawcy, niezależnie czy jest to naprawa uszkodzenia czy wymiana towaru. Jeżeli naprawa jest zbyt kosztowna, klient może otrzymać zwrot pieniędzy.

Reklamacja usługi

Reklamacja usługi wygląda nieco inaczej. Jeżeli wykonana usługa ma wady, klient ma prawo do reklamacji i żądania naprawy tych wad lub ich usunięcia. Warto jednak pamiętać, że wspomniane wcześniej wady należy jednoznacznie wskazać wykonawcy i wyznaczyć termin na ich naprawienie. Jeżeli wykonawca ten termin przekroczy, a poprawek nie wprowadzi, to klient ma prawo nie odebrać naprawy, a tym samym, ma prawo do tego, by odmówić wykonawcy zapłaty. Oczywiście, wykonawca nie pozostaje tutaj bez prawa głosu. Jeżeli wymagane przez klienta naprawy są zbyt kosztowne, to może on odmówić podjęcia działania.

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać naprawy w określonym przez klienta terminie, klient może zażądać obniżenia kosztów za usługę. Jeżeli wada usługi jest niemożliwa do usunięcia, to należy określić szacunkowo jej udział w całej usłudze i ustalić proporcjonalny upust.

Może się zdarzyć tak, że oprócz nieprawidłowego wykonania usługi ma ona jeszcze dodatkowe wady, które powodują, że z naprawianej rzeczy, uszytego ubrania, elementu wykończenia mieszkania (połączenie usługi z przedmiotem) nie można w sposób normalny korzystać, to klient ma prawo odstąpić od umowy. Oznacza to, że nie musi płacić nawet za tę wykonaną część usługi.

Reklamacja i rękojmia to ogromne wsparcie i forma ochrony klientów przed nieuczciwymi praktykami. Warto jednak wiedzieć, jakie różnice występują pomiędzy nimi, ale również jakie różnice występują między reklamacją usługi i towaru. Istotne znaczenie ma w przypadku usługi wyznaczenie terminu na poprawki, a w przypadku towaru wskazanie oczekiwanego działania ze strony sprzedawcy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

2 przemyślenia nt. „Reklamacja towaru a reklamacja usługi – podobieństwa i różnice”

  1. a co jeśli klient chce zareklamować usługe która kosztowała 500zł , twierdząc że zakres usługi i cel nie został cąlkowicie osiągnięty, i chce zwrotu całej kwoty , dodam że nie przyniósł przedmiotu naprawionego zpowrotem do serwisu, w celu ustalenia czy faktycznie nie zrealizowano usługi, i ewentualnej poprawki usługi. Klient poszedł do innego specjalisty gdzie wydał dodatkowo 400zł który to specjalista – jak twierdzi konsument – usunął usterkę . co ma robić w tej sprawie firma usłgowa? oddać wszystkie pieniądze za usługe?? w tym stanie rzeczy nie można zweryfikować czy faktycznie wada usługi istniała bo przedmiot na którym wykonano usługę został zmieniony u innego specjalisty(rzekomo poprawiony naprawiony) honor i sumienie wzgledem nieuczciwie zachowującego się klienta nakazuje oddać mu pieniądze w całości lub w cześci i przyjąć stratę, uznając że klient ma racje, jednak klient nie daje żadnych mozliwości do weryfikacji jego roszczeń, ponadto oglądał przedmiot naprawiany podczas odbioru nie wnosząc zastrzeżeń, a miał na to molziwośc.

  2. Przeczytałam „Rękojmia jest obowiązkiem sprzedawcy. Reklamacja natomiast, choć możliwa jest na podstawie rękojmi, to musi być oferowana przez gwaranta, który bierze na siebie odpowiedzialność za dostrzeżone przez klienta wady. Przy czym reklamacji podlegają wyłącznie wady fizyczne. Przyznawana klientom jest zwykle gwarancja na dwa lata. Niektórzy sprzedawcy, za dodatkową opłatą oferują jej przedłużenie. ” i mam prośbę.

    Proszę nie publikować informacji, które nijak się mają do obowiązującego stanu prawnego i mogą wprowadzać w błąd czytających.

    Mieszają Państwo rękojmię z gwarancją i sugerują, że prawo do reklamacji i czas jego trwania, są opcjonalne, w zależności od woli sprzedającego lub producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *