Rodzaje leasingu i skutki podatkowe

program do faktur 03/10/2018 brak odpowiedzi
 

Leasing to jedna z najprostszych i najtańszych form finansowania zakupu. Przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej sięgają po tę formę, o czym świadczy wartość aktywnego portfela branży leasingowej. Jak wynika z danych Związku Leasingu Polskiego, na koniec czerwca 2017 roku łączna kwota wyniosła ponad 109 mld zł. Czym jest leasing? Jakie są jego rodzaje? Co je różni? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Leasing co to takiego

Leasing jest umową cywilnoprawną między dwoma stronami: leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Jest to forma najmu lub dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości, która stwarza możliwość ich użytkowania bez konieczności ich nabycia.

Leasingodawca (finansujący) – to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach.

Leasingobiorca (korzystający) – to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca.

Podstawowe cechy leasingu:

  1. finansowanie inwestycji bez wkładu środków własnych.
  2. możliwość korzystania z dóbr bez konieczności jego zakupu
  3. umowa zawarta na konkretny czas
  4. leasingodawcy ma prawo własności
  5. zapłata za takie użytkowanie zawsze następuje w pieniądzu

Rodzaje leasingu

Przedsiębiorcy mogą wybrać miedzy dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Wybór formy zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu. Rodzaj leasingu uzależniony jest od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresu, w którym przedsiębiorca przewiduje użytkowanie przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny to prosta forma finansowania, w której to instytucja finansowa dokonuje zakupu wskazanego przez klienta, płaci za niego i jest jego właścicielem, a jednocześnie użycza swojemu klientowi odpłatnie. Faktury są wystawiane za każdy miesiąc użytkowania. Całkowity koszt klienta
to około  104–105 proc. wartości nowego przedmiotu.

Leasing finansowy jest regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. W tej formie leasingodawca nabywa rzecz i przekazuje ją leasingobiorcy do korzystania przez określony czas. Leasingobiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty w ratach za cenę obowiązującą w chwili nabycia rzeczy. Leasing finansowy zazwyczaj jest umową długoterminową. Na koszty składają się odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz część odsetkowa raty. Podatek VAT płacony jest z góry za cały okres, w jakim ma obowiązywać umowa leasingu.

Główne różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym

Między opisanymi powyżej rodzajami leasingu występuje kilka różnic. Główne to:

Amortyzacja – w przypadku leasingu finansowego amortyzacja przysługuje leasingobiorcy, a w przy leasingu operacyjnym, firmie leasingowej.

Długość trwania umowy – leasing finansowy przewiduje minimalny okres trwania kontraktu, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego umowa trwa krócej niż normatywny okres amortyzacji. Nie mniej jednak niż  40% normatywnego okresu.

Koszty uzyskania przychodu – w leasingu finansowym są to odpisy amortyzacyjne i część odsetkowa raty. W leasingu operacyjnym kosztami, które można wyróżnić to opłata wstępna, cała kwota raty
i ewentualny wykup.

Różnice między leasingami sprowadzają się głównie do kwestii opodatkowania. I to one głównie wpływają na wybór jednej z tych form finansowania przez przedsiębiorcę. Decyzję warunkuje również przedmiot, który będzie podlegał leasingowi. Nie bez znaczenia jest też czas umowy.  

Negocjacje w leasingu

Warto negocjować z leasingodawcami, co potwierdzają eksperci. Negocjacji może podlegać:

  • cena przedmiotu leasingu,
  • koszt ubezpieczenia – warto dowiedzieć się, czy jest możliwość wykupienia ubezpieczenia z inną firmą niż tą, która współpracuje z leasingodawcą,
  • cesja umowy – najczęściej jest ona możliwa, ale leasingodawca nakłada na przedsiębiorcę wysoką opłatę manipulacyjną.

Wybierając formę leasingu bierzmy pod uwagę przede wszystkim to, czy konkretna oferta spełnia Nasze oczekiwania. Nie porównuj ze sobą ofert o różnym czasie trwania umowy czy różnej wysokości czynszu inicjalnego. Najbezpieczniej będzie skorzystać z porównywarki ofert.  Wpisując te same parametry sprawdzisz koszty przynajmniej kilku ofert. Nie zapominaj o możliwościach negocjacji.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *