Termin wystawiania faktur – nowa zasada

program do faktur 05/11/2015 brak odpowiedzi
 

Z początkiem roku 2014 zmianie uległy w sposób znaczący zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące fakturowania przeniesiono z rozporządzenia do ustawy o podatku od towarów i usług – zostały one opisane w dodanych artykułach od 106a do 106g. Zmiany te określane są jako rewolucyjne. Zgodnie z ogólną zasadą znacznie wydłużono termin na wystawienie tego dokumentu, ale równocześnie zlikwidowano zależność między datą wystawienia faktury, a powstaniem obowiązku podatkowego.

W nowym stanie prawnym przedsiębiorca powinien wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę, przedpłatę, zadatek. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, iż jest to termin na wystawienie dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej i pozostaje bez wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Likwidacja zasady „siedem dni plus” nie pozwala już na „przesuwanie” terminu zapłaty podatku VAT. Przedsiębiorcy zwlekający z wystawianiem faktury nie uzyskują obecnie żadnej optymalizacji podatkowej, a mając po drugiej stronie nabywcę, u którego posiadanie tego dokumentu warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego oraz dokonanie zapłaty, raczej nie będą korzystali z tak długiego terminu na jego wystawienie.

PRZYKŁAD

Podatnik A prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego wydał towar nabywcy B prowadzącemu sklep detaliczny:

                                                                             STARY STAN PRAWNY                      NOWY STAN PRAWNY

Data wydania towaru:                                     29.01.2013                                                        29.01.2014

Termin na wystawienie faktury:                      5.02.2013                                                         15.02.2014

Data wystawienia faktury:                                3.02.2013                                                           11.02.2014

Powstanie obowiązku podatkowego:               luty 2013                                                           styczeń 2014

Wyżej omówione zasady dotyczą znaczącej grupy podatników, ale w tym miejscu należy podkreślić, że występują dziedziny działalności gospodarczej, dla których ustawodawca w odmienny sposób uregulował zasady fakturowania i powstawania obowiązku podatkowego.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *