Umowa darowizny samochodu

program do faktur 16/12/2015 brak odpowiedzi
 

Umowa darowizny samochodu to nic innego jak przeniesienie własności samochodu. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami formalnymi i podatkowymi. Najpopularniejszym przeniesieniem darowizny odbywa się w stosunkach rodzinnych z uwagi na konsekwencje podatkowe.

Umowę darowizny samochodu należy sporządzić w formie pisemnej. Powinna mieć postać aktu notarialnego, ale może być sporządzona pomijając wizytę u notariusza. Umowa darowizny samochodu  dotyczy samego pojazdu lub części samochodu i staje się ważna dopiero w momencie wydania samochodu obdarowanemu.

Nie ma jednolitego wzoru umowy darowizny samochodu , jednak są pewne elementy które powinny być bezwzględnie zawarte na umowie, takie jak:

 • data i miejsce zawarcia i podpisania umowy,
 • oznaczenie kto jest darczyńcą, a kto obdarowanym,
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu pełnych praw własności pojazdu,
 • oświadczenie darczyńcy o braku obciążeń auta zobowiązaniami osób trzecich,
 • oświadczenie o darowaniu pojazdu przez darczyńcę,
 • oświadczenie o przyjęciu darowizny samochodu przez obdarowanego,
 • data wydania samochodu.

Umowa darowizny samochodu  – kiedy nie płaci się podatku?

 • umowa darowizny samochodu dotyczy członków rodziny (darczyńca i obdarowany) np. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, rodzeństwo, macocha i ojczym,
 • w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania darowizny należy zgłosić nabycie własności auta do właściwego urzędu skarbowego.

Jeśli powyższe warunki nie zostały spełnione, darowizna wówczas jest opodatkowana połową lub całością wartości samochodu zgodnie z zasadami obowiązującymi  dla I grupy podatkowej. Wysokość podatku zależy od:

 • do której grupy podatkowej należy obdarowany,
 • od wartości samochodu.

Firma ubezpieczeniowa, w której wykupiona była polisa OC ma prawo przeprowadzenia rekalkulacji składki.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *