Umowa między przedsiębiorcami o czym należy pamiętać?

program do faktur 09/01/2017 brak odpowiedzi
 

Działalność przedsiębiorcza bardzo często wiąże się z nawiązywaniem kontaktów z innymi przedsiębiorcami. Czasem relacje te są partnerskie, opierają się na wzajemności, a czasem można tu wyróżnić swego rodzaju zależności. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, gdy jeden z przedsiębiorców ma infrastrukturę, a drugi przedsiębiorca ma świadczyć usługi na rzecz pierwszego. W praktyce jest to klasyczna relacja zależności między pracodawcą a pracownikiem. Formalnie obie strony są samo zatrudnione i podpisują między sobą umowę o współpracy.

Wysokie koszty zatrudnienia pracownika, konieczność pokrycia kosztów jego ubezpieczenia i opłacenia za niego podatków powodują, że pracodawców nie stać na tak wysokie wydatki. W związku z tym decydują się oni na zatrudnienie pracownika, który sam za siebie będzie ponosił tego rodzaju koszty. Pracownik zakłada działalność gospodarczą, staje się więc przedsiębiorcą i ze swoim pracodawcą podpisuje umowę o współpracy, nie o pracę. Jak taka umowa powinna wyglądać, żeby była bezpieczna i pewna dla obydwu stron? Jak ją skonstruować by zapewniała równość i gwarantowała zabezpieczenie praw?

Przede wszystkim należy zadbać by jednoznacznie i czytelnie zostały opisane prawa i obowiązki obydwu stron. Jeżeli jeden przedsiębiorca decyduje się świadczyć usługi na rzecz drugiego, to koniecznie należy określić ich zakres. Jak długo to będzie trwało, w jakim wymiarze czasu, jak często i czy efekt ma znaczenie dla rozliczenia. Warto też w miarę możliwości, choć nie zawsze da się tak zrobić, określić wszelkie wskaźniki ilościowe. To one pozwolą na ewentualne rozliczanie lub rozstrzyganie sporów.

Sposób i termin rozliczenia również powinien zostać precyzyjnie i jednoznacznie określony. Czy to ma być rozliczenie w oparciu o wykonaną pracę, zależne od jej wymiaru, osiąganych efektów czy podjętych prób lub inicjatyw? Czy ma to być wynagrodzenie stałe, niezależne od żadnego innego parametru? Jaki jest termin przedstawienia przez przedsiębiorcę rozliczenia i rachunku lub faktury? Do kiedy ma czas na podsumowanie minionego miesiąca? Do kiedy drugi przedsiębiorca ma czas na rozliczenie rachunku i wypłacenie pieniędzy? Co dzieje się, gdy terminy te zostaną przekroczone.

Może się zdarzyć tak, że klient będzie chciał złożyć reklamację. Który przedsiębiorca za nie odpowiada? Który z przedsiębiorców jest zobowiązany do tego, by rozliczyć reklamację i zaspokoić roszczenia klienta? To sprawa, która może być sporna i warto ją rozważyć przed przystąpieniem do współpracy.

Kwestia odpowiedzialności za wszelkie możliwe szkody jest w ogóle bardzo istotna. To również warto rozważyć i zamieścić w zapisach umowy. Dzięki temu nie powinno być problemu z tym, żeby na jej podstawie rozwiązywać ewentualne sporne kwestie.

Oczywiście, nie wolno zapominać również o zagadnieniu, jakim jest rozwiązanie umowy. Przecież tego rodzaju relacja nie musi trwać wiecznie. Współpraca może się zakończyć i bardzo często należy określić sposób, warunki i ramy tego zakończenia. Nie może być tak, że z dnia na dzień jeden przedsiębiorca pozostanie de facto bez pracownika lub drugi przedsiębiorca bez pracy. Okres wypowiedzenia umowy należy odpowiednio określić. Ponadto, trzeba uregulować kwestię wszelkich odpowiedzialności, dostępów i uprawnień. Należy zdać narzędzia wykorzystywane w pracy oraz pousuwać własne hasła i zabezpieczenia. W przeciwnym razie może to być jednym z powodów do sporów i nieporozumień.

Jak widać, każda umowa wymaga bardzo precyzyjnego i starannego opracowania i omówienia. W tym przypadku jest to szczególnie ważne, ponieważ żadna ze stron nie jest chroniona prawem konsumenckim. Wszystkie ustalenia są wiążące, a prawne formy ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, w tym zakresie nie działają. Umowa jest bowiem podpisana przez przedsiębiorców, nie przez konsumentów. A zatem, liczne ochronne zapisy tu nie działają, a podpisanie umowy nawet bardzo niekorzystnej jest niestety wiążące i znacznie trudniej doprowadzić do jej unieważnienia czy też do anulowania skutków jej zawarcia.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *