Urząd pracy a dotacje na firmę

Szybka Faktura 25/08/2022 brak odpowiedzi
 

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą, warto zainteresować się możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy. Jakie są warunki jej otrzymania i jak przebiega cała procedura?

Warunki otrzymania dotacji na firmę

Aby założyć firmę, korzystając z dotacji z Urzędu Pracy, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, osoba składająca wniosek, powinna mieć status osoby bezrobotnej. W okresie 12 miesięcy poprzedzających ubieganie się o dotację nie może ona prowadzić innej działalności gospodarczej i posiadać wpisu do CEiDG. Jeżeli jednak wnioskodawca prowadził już działalność, powinien poinformować o jej zakończeniu w dniu przypadającym przed upływem minimum 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. O przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej może się starać wyłącznie osoba, która nie otrzymała jej z Funduszu Pracy lub z innych publicznych środków. Po otrzymaniu skierowania z Urzędu Pracy powinna ona również podjąć się szkoleń, stażu czy innej określonej w ustawie formy pomocy, bez ich przerywania. Chcąc ubiegać się o przyznanie środków na założenie firmy, nie można również być skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Warto pamiętać o tym, że konkretne Urzędy Pracy mogą posiadać własne regulaminy wewnętrzne dotyczące przyznawania środków na podjęcie działalności.

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – procedura

Pierwszym krokiem podczas ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku w powiatowym Urzędzie Pracy. Zazwyczaj są one rozpatrywane do miesiąca – wiele zależy od ilości chętnych oraz sprawności działania danego urzędu. Osoby starające się o środki muszą spełnić nie tylko wymienione wyżej warunki, ale również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i odpowiednio przedstawić pomysł na biznes. Znaczenie ma znajomość branży i konkurencji, świadomość ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia oraz to, czy wnioskodawca podjął działania w celu przygotowania gruntu pod prowadzenie firmy. A czy oprócz tego należy złożyć w urzędzie biznesplan? Najczęściej pole „biznesplan” zawiera się już w samym wniosku, jednak niekiedy trzeba dołączyć go osobno – może to być dobre rozwiązanie w przypadku osób, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia czy kierunkowego wykształcenia związanego z charakterem firmy. Dobrze również, jeśli wnioskodawca dołączy do wniosku wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające kwalifikacje – mogą one znacząco zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, kolejnym etapem jest podpisanie umowy z danym Urzędem Pracy i poręczycielami. Po kilku dniach od jej podpisania środki trafiają na konto osoby, która się o nie ubiegała. Ostatni krok procedury stanowi już rejestracja działalności gospodarczej we wskazanym w umowie terminie.

Kwota dotacji i wkład własny

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zależy m.in. od możliwości finansowych urzędu i kwot, jakie otrzymał on na ten cel. Maksymalna kwota to sześciokrotność średniego wynagrodzenia. A co z wkładem własnym? Najczęściej nie jest on wymagany, jednakw przypadku wnioskodawców posiadających chociaż minimalną sumę urząd patrzy na wniosek nieco przychylniej. Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorca musi wykorzystać na zakup wymienionych w umowie artykułów w określonym terminie. Złamanie warunków umowy wiąże się z koniecznością zwrotu całości dotacji wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu. Osoba, która otrzymała dotację, jest zobowiązana także do rozliczenia się ze środków z Urzędem Pracy do dwóch miesięcy od ich otrzymania. Ponadto po upływie roku przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego, potwierdzające nieprzerwane prowadzenie firmy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *