ZUS plus – co warto wiedzieć?

program do faktur 14/04/2020 brak odpowiedzi
 

W 2019 roku niektórzy przedsiębiorcy mieli możliwość korzystania z tzw. małego ZUS – u, czyli opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Od 1 lutego 2020 roku wprowadzone zostały nowe przepisy, co przyczyniło się do poszerzenia grupy osób, które mogą skorzystać z ulgi. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat małego ZUS – u plus.

Mały ZUS – przepisy w 2019 roku

Od początku 2019 roku przedsiębiorcy osiągający niskie przychody mogli korzystać z małego ZUS – u. Dzięki temu składki na ubezpieczenia społeczne były dopasowywane do możliwości finansowych osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie w 2019 roku dostępne było dla osób, których przychód w 2018 roku nie przekroczył 2,5 – krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 63 000 zł rocznie. Wprowadzenie ulgi miało na celu pomoc mniejszym przedsiębiorcom, dla których konieczność opłacania składek stanowiła znaczne obciążenie.

Mały ZUS plus – zmiana od lutego 2020 roku

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z małego ZUS – u plus. Wprowadzenie nowych przepisów, dotyczących ulg dla przedsiębiorców, spowodowało, że opcja płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne dostępna jest dla większej liczby osób. Przychód przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi, nie mógł przekroczyć 120 000 zł w 2019 roku.

Jacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z małego ZUS – u plus, musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (albo innych przepisów szczególnych). Warunkiem uzyskania ulgi jest także odpowiedni przychód – nieprzekraczający w 2019 roku 120 000 zł. Jeśli działalność prowadzona była jedynie przez część roku, to maksymalny przychód – pozwalający na skorzystanie z ulgi – jest proporcjonalnie mniejszy.

Kto nie może skorzystać z małego ZUS – u plus?

Niektórzy przedsiębiorcy, mimo odpowiedniego przychodu, nie mogą korzystać z ulgi dotyczącej płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS plus nie jest dostępny dla osób, które w 2019 roku prowadziły działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni (czyli podlegały ubezpieczeniom społecznym albo ubezpieczeniu zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej krócej niż 60 dni). Z ulgi nie może skorzystać również przedsiębiorca, który w 2019 roku był zwolniony z podatku VAT oraz (jednocześnie) rozliczał się w formie karty podatkowej. Mały ZUS plus nie przysługuje także osobom świadczącym tę samą pracę dla byłego (lub obecnego) pracodawcy, jak w bieżącym albo poprzednim roku kalendarzowym. Ulgi nie uzyskają również przedsiębiorcy spełniający warunki pozwalające na płacenie składek preferencyjnych (np. ulgi na start) ani podlegający ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności.

Mały ZUS plus – jak długo można z niego korzystać?

Okres, w którym można korzystać z małego ZUS – u plus, nie jest nieograniczony. Przedsiębiorcy mają możliwość płacenia niższych składek przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wynika z przepisów, za pełny miesiąc trzeba przyjmować każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom przez minimum jeden dzień.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *