Zwolnienie pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem – abc

Szybka Faktura 02/08/2021 brak odpowiedzi
 

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługują każdemu zatrudnionemu, który wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14 roku życia. Warto jednak poznać szczegóły oraz najważniejsze zasady dotyczące tego zwolnienia.

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem – podstawowe informacje

Pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do 14 lat, ma prawo wnioskować o dwa dni wolne w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad nim, nie tracąc prawa do wynagrodzenia. Nie należy mylić ich z dniami na opiekę z powodu choroby dziecka – w tym przypadku zwolnienie można otrzymać nawet, jeżeli dziecko jest zdrowe. Jeśli składający wniosek wychowuje więcej niż jedno dziecko, liczba dni automatycznie zwiększa się w zależności od ilości dzieci. Dni wolne z tytułu opieki przysługują zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Można również je podzielić, aby każde z rodziców otrzymało po jednym dniu zwolnienia. Prawo do dni na opiekę przestaje obowiązywać automatycznie w dniu, w którym dziecko kończy 14 rok życia.

Jak otrzymać dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

Aby otrzymać zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem, należy złożyć w miejscu pracy odpowiedni wniosek. Z zasady nie może on być odrzucony przez pracodawcę, chyba że nieobecność pracownika w danych dniach wpływa niekorzystnie na działanie w firmie. Od 2016 roku można także ubiegać się o takie zwolnienie z pracy w wymiarze godzinowym – jest to wówczas 16 godzin, również z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co ważne, jeżeli pracownik jest zatrudniony w dwóch miejscach pracy, np. na ½ etatu, może otrzymać dni wolne na opiekę zarówno w jednej, jak i w drugiej firmie.

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem a umowa

Należy zaznaczyć, że o płatne dni wolne na opiekę nad dzieckiem mogą ubiegać się osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Jeżeli jest to umowa zlecenie lub umowa o dzieło, mamy do czynienia z Kodeksem cywilnym, który nie uprawnia do takiego zwolnienia. O dniach wolnych na opiekę mówi Kodeks pracy, który dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowie o pracę. W sytuacji, w której jeden z rodziców pracuje na umowie o pracę, a drugi na umowie zlecenie, zwolnienie z tytułu opieki na dziecko otrzyma wyłącznie pierwszy.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem a wymiar pracy

Pracownik może otrzymać dni wolne na opiekę nad dzieckiem niezależnie od tego, czy pracuje na pół etatu, czy w pełnym wymiarze godzinowym. Różnica polega na tym, że czas przeznaczony na opiekę jest wówczas proporcjonalny do etatu. Jeżeli więc osoba składająca wniosek wychowuje dwoje dzieci i pracuje na pół etatu, w ciągu jednego roku kalendarzowego przysługuje jej nie 16,
a 8 godzin takiego zwolnienia na każde z dzieci. Z kolei pracownik zatrudniony na ¾ etatu, otrzyma maksymalnie 12 godzin wolnego. Niepełna godzina zaokrąglana jest do pełnej w górę.

O dni wolne na opiekę nad dzieckiem można ubiegać się niezależnie od powodu. Ustanawiając to prawo, chciano dać pracującym rodzicom czas, który mogliby spędzić ze swoimi dziećmi, bez względu na okoliczności.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *