Zwolnienie z ZUS – komu przysługuje rozwiązanie z tarczy antykryzysowej?

program do faktur 08/05/2020 brak odpowiedzi
 

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie wielu przedsiębiorców i zakładów pracy. Jedną z form finansowego wsparcia obywateli, oferowanych przez rząd, jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Komu przysługuje takie rozwiązanie i jakie warunki trzeba spełnić, by móc z niego skorzystać? Wyjaśniamy.

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek – czego dotyczy?

W związku z pandemią choroby COVID-19 istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące (okres od marca do maja 2020 roku). W ramach tej formy finansowego wsparcia można być zwolnionym z konieczności płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy.

Zwolnienie z ZUS – jakie warunki należy spełniać?

Aby być zwolnionym z konieczności płacenia składek, trzeba spełniać kilka warunków. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które wykonywały działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 roku i opłacały składki na własne ubezpieczenia, płatnicy składek prowadzący firmę przed 1 lutego 2020 roku, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 roku, jak również duchowni. W przypadku gdy osoba, która chce być zwolniona z obowiązku płacenia składek, opłaca składki jedynie na własne ubezpieczenia, jej przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto (15 681 zł). Do bycia zwolnionym z płacenia składek wymagane jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 30 czerwca 2020 roku. Dodatkowo, do 30 czerwca 2020 roku, trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 roku – nie muszą tego robić osoby, które, zgodnie z przepisami, są zwolnione z konieczności składania dokumentów rozliczeniowych.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

Zgodnie z regulacjami UE, zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie przysługuje firmom, które w grudniu 2019 roku były w trudnej sytuacji i nie regulowały należności (m.in. składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Na taką formę wsparcia nie mogą również liczyć płatnicy korzystający z ulgi na start.

Wsparcie dla pozostałych płatników składek

Nie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z konieczności płacenia składek. Istnieje natomiast możliwość uzyskania ulgi w regulowaniu należności. Ulga bez opłaty prolongacyjnej dotyczy wszystkich płatników składek i obejmuje zarówno składki za przedsiębiorcę, jak i osoby świadczące dla niego pracę. Co ważne, nie ma znaczenia ani wielkość firmy, ani to, od kiedy jest ona prowadzona przez płatnika. Z ulgi mogą również skorzystać osoby samozatrudnione. Polega ona na odroczeniu terminu płatności albo rozłożeniu należności z tytułu składek na raty. Warto pamiętać o złożeniu wniosku przed terminem płatności składek, by nie ponieść dodatkowych kosztów. W innym przypadku naliczone zostaną odsetki za zwłokę. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *