Jak rozliczyć inwentarz żywy w firmie?

program do faktur 14/05/2019 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z posiadaniem w majątku firmy inwentarza żywego. Ponieważ inwentarz żywy stanowi majątek, należy go odpowiednio rozliczyć. Ustawodawca przygotował przepisy, które to bardzo precyzyjnie regulują. Czego dotyczą i o czym należy pamiętać przy tym rozliczaniu? Inwentarz żywy, jako koszt uzyskania przychodu Każdy inwentarz żywy, który jest wprowadzany do działalności podlega …

 

Wsparcie młodych przedsiębiorców, perspektywy na rok 2019

program do faktur 08/04/2019 brak odpowiedzi

Sejm uchwalił ustawę obniżającą składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku.  Założeniem pomysłodawców nowych przepisów jest doprowadzenie do sytuacji, w której najmniejsi przedsiębiorcy płacący dziś składki na ZUS w pełnym wymiarze 1232,16 zł zapłacą miesięczne składki w wysokości 660 zł. Nowe zasady skierowane są do osób …

 

Jak rozliczyć urlop z pracownikiem kończącym pracę (ekwiwalent, rozliczenie dni itp.)

program do faktur 06/04/2019 brak odpowiedzi

Pracownikom, którzy ukończyli stosunek pracy, a nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest ważne, kto rozwiązuje umowę i z jakiej przyczyny. Pracownik nie może się zrzec przysługującego mu prawa do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jeśli odchodzący z przedsiębiorstwa pracownik nie zdoła go wykorzystać, to zgodnie z regulacjami kodeksowymi pracodawca jest zobowiązany wypłacić …

 

Fakutra nieopłacona w terminie

program do faktur 10/03/2019 brak odpowiedzi

Faktura nieopłacona w terminie – jakie możliwości dochodzenia należności ma przedsiębiorca? Współpraca z różnorodnymi kontrahentami może się też bardzo różnorodnie układać. O ile niektórzy rzeczywiście są solidni i sumienni, o tyle od innych trudno jest wyegzekwować pieniądze nawet za wykonaną usługę czy dostarczony towar. Co zrobić, gdy faktura została prawidłowo wystawiona, podatek zapłacony, a klient …

 

Zmiana formy prawnej spółki – kiedy i w jakich okolicznościach jest możliwa?

program do faktur 03/03/2019 brak odpowiedzi

Często zdarza się, że po pewnym czasie, prowadzona forma działalności gospodarczej, na którą zdecydowali się wspólnicy, okazuje się z pewnych względów nieoptymalna. Wyjściem z takiej sytuacji jest dokonanie przekształcenia. Spółkami przekształcanymi mogą być: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Za dzień przekształcenia uznaje się dzień, w …

 

Zmiany w opodatkowaniu w 2019

program do faktur 16/02/2019 brak odpowiedzi

Czy rząd szykuje dla nas jakieś zmiany podatkowe w 2019? Przedsiębiorców czekają zmiany. Rząd bierze się za podatki. Zmiany będą duże i kompleksowe. Upraszczanie i uszczelnianie – to cele opublikowanej noweli podatkowych ustaw autorstwa resortu finansów. Większość zmian ma obowiązywać od nowego roku. W artykule przedstawię najważniejsze zmiany, które szykuje rząd w 2019roku. Niższy CIT …

 

Kiedy można się spodziewać kontroli skarbowej i jak się do niej przygotować.

program do faktur 14/02/2019 brak odpowiedzi

Hasło „kontrola skarbowa” u niemal każdego przedsiębiorcy – bez względu na charakter wykonywanej działalności, wielkość podmiotu, czy charakter organizacyjny – wywołuje raczej negatywne emocje. Celem kontroli skarbowej jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Czy jest się czego bać? W tekście opisujemy, jak się przygotować! Rozpoczęcie kontroli podatkowej Każda …

 

Split payment a zaliczka

program do faktur 20/12/2018 brak odpowiedzi

Od lipca 2018 roku polscy przedsiębiorcy mogą wybrać, czy regulując swoje zobowiązania zapłacą w tradycyjny sposób, czy też wybiorą mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Co ważne, skorzystanie z drugiej opcji wymaga posiadania faktury. W związku z powyższym, by możliwe było zastosowanie split payment do zaliczek, przedsiębiorcy wystawiają faktury zaliczkowe jeszcze przed otrzymaniem zapłaty od …

 

Amortyzacja samochodu ciężarowego w firmie spedycyjnej

program do faktur 05/11/2018 brak odpowiedzi

Firmy spedycyjne w ramach majątku trwałego dysponują dużą ilością samochodów ciężarowych. Taka flota jest niezbędna dla realizowania celów biznesowych firm. Zakup pojazdów jest dużym wydatkiem, dlatego też firmy starają się optymalizować te koszty. Kupują więc samochody na zasadzie leasingu lub klasycznego kredytowania. Pojazdy zaś wprowadzane są do majątku trwałego, co pozwala na ich amortyzację. Jak …

 

Rozliczanie ZUS przedsiębiorcy w KPiR – co i kiedy należy wprowadzić?

program do faktur 13/09/2018 brak odpowiedzi

owadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale również z koniecznością poprawnego prowadzenia księgowości i wszelkich rozliczeń.     Składki ubezpieczeniowe   Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania za siebie składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym etapie prowadzenia działalności, po spełnieniu określonych warunków, …