Kasa fiskalna przy sprzedaży prowadzonej online

program do faktur 08/10/2019 brak odpowiedzi

Sprzedaż prowadzona online staje się coraz bardziej popularnym kanałem dystrybucji towarów. Pozwala na dotarcie do znacznie szerszej grupy klientów, nie ogranicza sprzedaży jedynie do punktu handlowego, pozwala na rezygnację z fizycznego sklepu, a tym samym daje możliwość ograniczenia wydatków i powiększenia dochodów. Jest korzystna szczególnie dla początkujących przedsiębiorców, którzy mają więcej wydatków niż dochodów.  Kto …

 

Czym jest podatek akcyzowy?

program do faktur 06/10/2019 brak odpowiedzi

Podatek akcyzowy został wprowadzony w roku 1993 za pomocą ustawy z dnia 8 stycznia dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jest to podatek pośredni, jednofazowy, selektywny. To, czego on dotyczy zostało opisane i zdefiniowane w treści wspomnianej ustawy. Sposób jego opłacania i odprowadzania również jest regulowany tamtejszymi przepisami.  Kto ponosi koszty podatku …

 

Przychody, dochody, obroty – rozróżnienie i znaczenie

program do faktur 16/07/2019 brak odpowiedzi

Podczas prowadzenia działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany do jednoznacznego i precyzyjnego określania czym są jego przychody, dochody i obroty. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia odprowadzanych podatków, ale również z punktu widzenia rozwoju jego biznesu. W przeciwnym razie trudno by było skalować prowadzoną działalność i rozbudowywać jej zasięgi. Czym zatem są wspomniane przychody, dochody …

 

Kiedy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy?

program do faktur 10/05/2019 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia różnorodnych rozliczeń. Rozliczenia te dotyczą zarówno kontrahentów, klientów, jak i urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca rzadko kiedy ma możliwość zająć się tym osobiście. Jeżeli się na to zdecyduje, może ucierpieć na tym jego zasadnicza działalność. Właśnie dlatego bardzo często wybierane jest w tym celu odpowiednie …

 

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który zamyka działalność gospodarczą?

program do faktur 08/05/2019 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej to umiejętność podejmowania właściwych decyzji, właściwych aktywności i realizowanie zadań, które w danym momencie są rzeczywiście ważne. Czasem jednak, odpowiedzialny przedsiębiorca to również taki, który wie, kiedy należy zrezygnować z dalszej walki o własną firmę i zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą. Z procesem zamknięcia wiążą się jednak pewne obowiązki, których trzeba koniecznie dopilnować. …

 

Darowizna na firmę – jak ją rozliczyć?

program do faktur 16/04/2019 brak odpowiedzi

Otrzymanie darowizny rodzi w niektórych przypadkach obowiązek podatkowy dla osoby, która ją przyjęła. Zazwyczaj darowizny przekazane w trakcie roku podatkowego odliczane są dopiero w zeznaniu rocznym, po spełnieniu określonych warunków i zachowując ustalone limity odliczeń. W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami podstawową rolę odgrywa sprzedaż towarów. Zdarzają się jednak sytuacje, że podatnicy przekazują swoje produkty na …

 

Zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego w 2019

program do faktur 14/04/2019 brak odpowiedzi

Ministerstwo Finansów realizuje program 3xP. Prawo podatkowe ma być proste, przejrzyste i przyjazne. W tym celu, od stycznia 2019 roku, zmieni się bardzo dużo przepisów. Zmiany są duże i kompleksowe. Warto się z nimi zapoznać, by nie narazić się na mandaty skarbowe. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które weszły w życie w 2019roku. Niższy CIT …

 

Sprzęty i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w firmie

program do faktur 17/10/2018 brak odpowiedzi

Środki trwałe  to część wyposażenia firmy, która podlega określonym rozliczeniom podatkowym. Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, zazwyczaj  dysponuje urządzeniami lub sprzętami, które powinny zostać potraktowane jako środek trwały i w ten sposób ewidencjonowane. Czym są środki trwałe w firmie? Jakie sprzęty i urządzenia mogą wchodzić w ich skład? Jak je klasyfikujemy? W poniższym artykule znaleźć …

 

Ulepszenie środka trwałego – konsekwencje podatkowe

program do faktur 15/09/2018 brak odpowiedzi

W skład majątku firmowego wchodzą różnorodne przedmioty, sprzęty, urządzenia i wartości prawne. Sprzęty i urządzenia należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Jako takie mogą być poddane amortyzacji, która zwiększa koszty uzyskania przychodu, a co za tym idzie, zmniejsza podstawę opodatkowania i zmniejsza należny podatek, który przedsiębiorca musi opłacić. Środek trwały może jednak zostać ulepszony. Jakie …

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co to takiego?

program do faktur 13/02/2018 brak odpowiedzi

W polskim prawie istnieje instytucja upadłości konsumenckiej. Jest ona czymś innym niż upadłość przedsiębiorstwa. Inne są jej cele i nieco inny przebieg. Warto wiedzieć, kiedy może ona zostać ogłoszona, jakie są ku temu przesłanki i jakie skutki za sobą pociąga. Cel upadłości konsumenckiej W odróżnieniu do upadłości przedsiębiorstwa, celem upadłości konsumenckiej jest nie tylko zaspokojenie …