Jak wygląda faktura VAT – wzór i druk

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi
 

Faktura VAT to podstawowy dokument, który wystawiają firmy celem dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Sposób wystawiania faktur i wszelkie związane z nimi terminy regulują przepisy prawne, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania z 2011 roku.

Faktura VAT to rodzaj faktury, które wystawiają płatnicy podatku VAT. Każda taka faktura zawierać musi następujące dane:

  • nazwy, numery NIP i adresy sprzedającego i kupującego
  • data sprzedaży, data wystawienia faktury i termin płatności
  • napis FAKTURA VAT i kolejny numer faktury
  • nazwa towaru lub usługi, jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub usług
  • cena jednostkowa bez podatku VAT
  • stawka podatku VAT
  • wartość sprzedaży netto i brutto

Faktura VAT może być wystawiana w formie tradycyjnej, czyli papierowej, oraz w formie elektronicznej. Zgodnie z rozporządzeniem z 2005 roku oba rodzaje faktur są prawnie równoważne. Co więcej, faktura elektroniczna to oszczędność czasu, terminowość i bezpieczeństwo przesyłki, a także wygoda przechowywania.

Faktura VAT jest dokumentem, który w razie błędów trzeba skorygować wystawiając fakturę korygującą, a w razie zagubienia lub zniszczenia – duplikat. Pamiętajmy, że na podatniku spoczywa obowiązek przechowywaniafaktur VAT, a także umożliwienie organom podatkowym i organom kontroli skarbowej dostępu do faktur. Innym, ważnym rodzajem faktury VAT jest faktura proforma, która nie jest dokumentem księgowym, a jedynie zapowiedzią bądź propozycją faktury VAT.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *