Zatrudnianie uczniów szkół zawodowych

program do faktur 16/05/2018 brak odpowiedzi

Uczniowie szkół zawodowych mają obowiązek realizowania swojej edukacji w dwóch trybach. Pierwszy z nich odbywa się w szkole. To teoretyczna nauka zawodu oraz edukacja ogólna. Drugi to tak zwana praktyczna nauka zawodu. Odbywa się ona w zakładzie pracy, którego właściciel ma uprawnienia do zatrudniania uczniów szkół zawodowych. W czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie …

 

Umowa darowizny

program do faktur 10/05/2018 brak odpowiedzi

Umowa darowizny jest pisana w chwili, kiedy darczyńca (kilku darczyńców) zamierza przekazać część, składnik lub całość majątku lub kwotę pieniężną drugiej osobie, bądź kilku osobom. Podstawa prawna umowy darowizny została sporządzona w atr. 888 Kodeksu cywilnego, a kwestie jej formy reguluje art. 890 kc: Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do …

 

Jak numerować dowody księgowe?

program do faktur 08/05/2018 brak odpowiedzi

Numerowanie dowodów księgowych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala wprowadzić porządek w całej dokumentacji, pozwala wszystkie dowody prawidłowo zaksięgować, a w razie kontroli można bez problemu wszystkie odnaleźć i pokazać. Numerowanie dowodów księgowych jest wręcz niezbędne podczas prowadzenia księgowości. Wielu przedsiębiorców ma jednak z tym ogromne problemy. Kwestią niewyjaśnioną jest często ciągłość numeracji, jaki okres powinien …

 

Co warto wiedzieć o dokumentach magazynowych?

program do faktur 05/05/2018 brak odpowiedzi

Prowadzenie magazynu wymaga bardzo skrupulatnego dokumentowania wszystkich związanych z nim operacji. Należy precyzyjnie spisywać towar przyjęty i wydany. Wszystkie faktury powinny być dokładnie opisane i zweryfikowane ze stanem faktycznym. Dbałość o prowadzenie dokumentacji to nie tylko porządek w księgowości związanej z magazynem, ale również kontrola nad zatowarowaniem i poziomem sprzedaży w firmie. Dokumenty magazynowe Dokumenty, …

 

Co to jest opłata środowiskowa i kiedy trzeba ją uiścić?

program do faktur 19/04/2018 brak odpowiedzi

Niektórzy przedsiębiorcy obciążeni są dodatkową opłatą z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Jest to tak zwana opłata środowiskowa. Jej wprowadzenie zostało uzasadnione koniecznością wdrożenia różnorodnych systemów ochrony środowiska, które z roku na rok ulega coraz większej degradacji. Zabezpieczenie przed postępującym zniszczeniem jest ważne przede wszystkim ze względu na przyszłe pokolenia. Kiedy należy uiszczać opłatę środowiskową …

 

Co to jest faktoring?

program do faktur 16/04/2018 brak odpowiedzi

Jednym z bardzo ciekawych rozwiązań dla przedsiębiorców jest factoring, który pozwala na utrzymanie płynności finansowej niezależnie od tego, z jakim okresem płatności wystawia swoje faktury dla kontrahentów. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie finansowe sprzedającego, ale również forma ochrony realizowanych przez niego transakcji. Czym jest faktoring Faktoring jest to forma zabezpieczania kontraktów z odroczonym terminem opłacania …

 

Jak ustalać podstawę opodatkowania VAT?

program do faktur 14/04/2018 brak odpowiedzi

Podatek od towarów i usług odprowadzają wszyscy, którzy zadeklarowali tego rodzaju rozliczenie oraz ci, którzy spełniają wymogi (dochodowe), nakazujące tę formę opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia z VAT, jednakże jest to forma wybierana coraz częściej, ze względu na różnorodne ułatwienia i udogodnienia, a przede wszystkim, na znacznie większą łatwość współpracy …

 

Deklaracja podatkowa PIT – co trzeba wiedzieć?

program do faktur 12/04/2018 brak odpowiedzi

Początek nowego roku kalendarzowego to czas licznych podsumowań i rozliczeń. Wśród nich na czoło wysuwają się rozliczenia z urzędem skarbowym. Pierwszym ich etapem jest rozliczenie pracodawców z pracownikami, a następnie pracownicy muszą rozliczyć się ze swoich dochodów z urzędem. Wszystkie te etapy przebiegają w ściśle określonym czasie i nie można tutaj pominąć tego elementu. Przekroczenie …

 

Jak rozliczać delegacje?

program do faktur 09/04/2018 brak odpowiedzi

Prowadzenie własnej firmy bardzo często wiąże się z różnorodnymi podróżami. Czasem w tę podróż wybiera się sam właściciel, czasem w delegację wysyłany jest pracownik. Taki wyjazd, gdy służy realizowaniu zadań firmy lub jej rozwijaniu, może zostać zaliczony, jako jeden z kosztów prowadzenia działalności i odliczony od podstawy opodatkowania. Jak to zrobić, by odliczenie zostało zaakceptowane …

 

Staż z urzędu pracy – co warto wiedzieć?

program do faktur 05/04/2018 brak odpowiedzi

Od kilku lat jednym z elementów programu aktywizacji osób bezrobotnych są płatne staże finansowane przez urzędy pracy. W ramach tego rodzaju rozwiązań pracodawcy poszukujący nowych pracowników, mogą ich zatrudnić na pewien okres, przy czym pensję za pracę wypłacać będzie urząd pracy, a nie pracodawca. Dla pracodawcy jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ może przetestować pracownika bez …