Dochody z „innych źródeł” – co to takiego i jak je rozliczać?

program do faktur 15/09/2019 brak odpowiedzi

Podczas uzupełniania zeznania rocznego, które dotyczy dochodów uzyskanych w minionym roku, podatnik ma kilka różnorodnych pozycji, w których może wpisać swoje zyski. Wśród nich znajduje się uzyskiwanie dochodu z najmu lub dzierżawy, z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy przekazania autorskich praw majątkowych do dzieła. Jest też pozycja, która nosi nazwę „dochody …

 

Obowiązki wobec ZUS

program do faktur 11/09/2019 brak odpowiedzi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą ma szereg praw i obowiązków. Do najważniejszych obowiązków należą terminowe zgłoszenia do ubezpieczenia, obliczenia oraz odprowadzenia na właściwe konta obowiązkowych składek ZUS zarówno za siebie, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS ? W jakich terminach trzeba opłacać składki ? Poniżej przybliżymy tę tematykę. Przedsiębiorca …

 

Działalność gospodarcza a umowy cywilno – prawne. Kiedy można je łączyć?

program do faktur 01/09/2019 brak odpowiedzi

Wielu młodych ludzi, chcąc spełnić swoje marzenia o samodzielności, niezależności i nieograniczonych dochodach, decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Nie zawsze jest jednak tak, że od początku przynosi ona satysfakcjonujące zyski. Konieczne jest więc ratowanie się dodatkowym zatrudnieniem, w tym takim, które opiera się na umowach cywilno – prawnych. Nie zawsze jednak takie umowy …

 

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

program do faktur 15/08/2019 brak odpowiedzi

Utrata zatrudnienia dla pracownika bardzo poważny problem, szczególnie gdy w perspektywie nie ma zmiany pracy, a jej poszukiwanie. Odcięcie od dochodów, w sytuacji, gdy wydatki nieustannie trzeba ponosić, powoduje że pracownik taki znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Im dłużej trwa okres bez zatrudnienia, tym większy jest deficyt w domowym budżecie. Jednym z rozwiązań stosowanych …

 

Rozszerzenie działalności – obowiązki przedsiębiorcy

program do faktur 10/08/2019 brak odpowiedzi

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą może w toku jej funkcjonowania zmienić zakres realizowanych przez siebie zadań gospodarczych. Zmiana ta może dotyczyć całkowitego odejścia od dotychczasowej działalności i przejścia do zupełnie innej branży czy obszaru działań, jak również pozostawienia dotychczasowych aktywności, ale rozszerzenia ich o nowe aspekty. Każda taka zmiana, zarówno całkowite przebranżowienie, jak i …

 

Rozliczenie CIT 8 – kogo obowiązuje

program do faktur 05/08/2019 brak odpowiedzi

W polskim systemie podatkowym obowiązują różne rodzaje podatków. Są to podatki dochodowe od osób fizycznych, które rozliczane są za pomocą formularza PIT, są podatki od towarów i usług, czyli tak zwany VAT. Są też podatki CIT. Kogo one obowiązują i kto powinien się w ten sposób rozliczać? Oto najważniejsze informacje na ten temat.  CIT – …

 

Kasy fiskalne online – zmiany od maja 2019

program do faktur 01/08/2019 brak odpowiedzi

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej lub dla rolników rozliczających się na ryczałcie, zobowiązani są do jej rejestrowania. Rejestracja odbywa się za pomocą kas rejestrujących, zwanych na co dzień kasami fiskalnymi. W tym temacie bardzo często zachodzi wiele zmian i warto śledzić nowe przepisy, …

 

Wyliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika

program do faktur 12/07/2019 brak odpowiedzi

Podczas trwania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę może się zdarzyć, że pracownik się rozchoruje. Otrzymuje wówczas od swojego lekarza zwolnienie i nie chodzi do pracy. W tym okresie mimo wszystko przysługuje mu jednak wynagrodzenie. To, w jaki sposób jest ono wyliczane zależy w dużym stopniu od tego, z jakich elementów składa się jego …

 

Rozliczanie pojazdu w firmie w 2019

program do faktur 08/07/2019 brak odpowiedzi

Ostatnie lata to czas bardzo intensywnych zmian w zakresie prowadzenia i rozliczania przedsiębiorstwa. Zmianom też uległy zasady rozliczania pojazdów, które są zarejestrowane na firmę. Obecne przepisy uzależniają wiele od tego, w jaki sposób pojazd jest zarejestrowany – czy całkowicie wykorzystywany jest dla firmy, czy również do celów prywatnych oraz, jaka jest podstawa użytkowania pojazdu – …

 

Rok podatkowy a rok obrotowy, czym się różnią?

program do faktur 05/07/2019 brak odpowiedzi

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej podatnik spotyka się z dwoma istotnymi określeniami. Jest to rok podatkowy i rok obrotowy. Choć często te okresy się wzajemnie pokrywają, to nie należy ich stosować zamiennie. Istnieją bowiem między nimi pewne różnice. Na czym one polegają? Wyjaśnienie znajduje się poniżej.  Rok podatkowy Zgodnie z definicją, która została zawarta w dokumencie …