Składki ZUS na 2017 i plany na przyszłość

program do faktur 16/05/2017 brak odpowiedzi

Składki odprowadzane przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmieniają swoją wartość z roku na rok. Jest to związane z rosnącą średnią dochodów uzyskiwanych przez Polaków, a składki dla przedsiębiorców są ustalane właśnie na bazie tej średniej. Oczywiście w tym podstawowym wymiarze. Można bowiem płacić składki od rzeczywiście osiąganych zysków, o ile te przekraczają średnią krajową. …

 

Co to jest spółka komandytowa?

program do faktur 14/05/2017 brak odpowiedzi

Polskie przepisy prawa handlowego zakładają możliwość zakładania różnorodnych spółek. Spółka to możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej dwóch wspólników. W tym wypadku odpowiedzialność za przedsiębiorstwo jest rozłożona, zarówno mentalna, jak i finansowa. Co ważne, wkład finansowy w zakładaną przez wspólników spółkę również powstaje z pieniędzy zsumowanych i włożonych przez wspólników zakładających. W ten sposób, finansowe …

 

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

program do faktur 10/05/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie działalności gospodarczej i to prowadzenie jej z sukcesem zależne jest od wielu różnorodnych czynników. Na wiele z nich przedsiębiorca ma oczywiście wpływ. Może się przygotować, może zbadać rynek, zasięgnąć konsultacji. Są jednak takie czynniki, których nie tylko nie da się przewidzieć, ale również nie można na nie w żaden sposób wpłynąć. Ich działanie bywa …

 

Sprzedaż za granicę – sposoby rozliczania

program do faktur 20/04/2017 brak odpowiedzi

Rozwój przedsiębiorstwa może iść w bardzo różnych kierunkach. Jednym z nich jest poszerzanie zakresu działalności czy też zdobywanie kolejnych rynków. Nowe rynki zaś mogą znajdować się na terenie kraju, w którym działa przedsiębiorstwo, ale także mogą znajdować się poza jego granicami. W tym drugim przypadku bardzo ważne jest nie tylko zrozumienie specyfiki klientów, specyfiki odbiorców, …

 

Czym jest jednolity plik kontrolny?

program do faktur 03/04/2017 brak odpowiedzi

Prowadzenie księgowości za pomocą przeznaczonego do tego programu komputerowego, który wspiera działania księgowych, ale jednocześnie jest głównym miejscem księgowania i rejestrowania wszelkich operacji finansowych wymaga stosowania również Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czym jest ów Jednolity Plik Kontrolny i kiedy się go stosuje? Kto jest zobowiązany do tego, by go wystawiać? Jednolity Plik Kontrolny Zgodnie z zapisami …

 

Co to jest kredyt inwestycyjny?

program do faktur 03/04/2017 brak odpowiedzi

Każde dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które swój rozwój opiera na różnorodnych inwestycjach, potrzebuje od czasu do czasu finansowego wsparcia w tego rodzaju działaniach. Inwestowanie dużych kwot i dużych środków jest jak najbardziej korzystne. Takie działanie pozwala generować również znacznie większe zyski. Jednakże, zamrażanie spory kwot jest bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorstwa. Może znacznie ograniczyć jego płynność …

 

Prowadzenie KPiR o czym należy pamiętać?

program do faktur 26/03/2017 brak odpowiedzi

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów do finansowy dokument, który stanowi ewidencję uzyskanych przez firmę dochodów i poniesionych kosztów. Na jego podstawie obliczana jest wysokość podatku, który ma być zapłacony oraz określana kondycja i sytuacja firmy. Nie może więc być tak, że z jakiegoś powodu księga ta prowadzona jest niestarannie lub niesystematycznie. Warto wiedzieć, o czym …

 

Umowa między przedsiębiorcami – o czym pamiętać?

program do faktur 16/03/2017 brak odpowiedzi

Działalność przedsiębiorcza bardzo często wiąże się z nawiązywaniem kontaktów z innymi przedsiębiorcami. Czasem relacje te są partnerskie, opierają się na wzajemności, a czasem można tu wyróżnić swego rodzaju zależności. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, gdy jeden z przedsiębiorców ma infrastrukturę, a drugi przedsiębiorca ma świadczyć usługi na rzecz pierwszego. W praktyce jest to klasyczna …

 

Zaliczka, zadatek, przedpłata – czym się różnią?

program do faktur 12/03/2017 brak odpowiedzi

Zawieranie umów wiąże się czasem z częściowym opłaceniem usług lub towarów jeszcze przed ich wykonaniem lub dostarczeniem. Ma to stanowić potwierdzenie transakcji oraz swego rodzaju częściowe finansowe zabezpieczenie dostawcy. Takie częściowe opłacenie może mieć charakter zaliczki, zadatku lub przedpłaty. Warto wiedzieć, czym różnią się one między sobą, ponieważ każde z nich ma nieco inny charakter …

 

Umowa zlecenie

program do faktur 10/03/2017 brak odpowiedzi

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilno prawnej, która reguluje stosunki między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Określa zakres tego zlecenia, jego wartość i czas trwania. Jednocześnie, jest to umowa, która jednoznacznie porządkuje relację między stronami. Określa ich prawa, obowiązki i zależności. Zapewnia im bezpieczeństwo i pewność. Kiedy należy zawrzeć umowę zlecenie Umowa zlecenie dotyczy przede wszystkim czynności. …