Faktoring – co to jest i na czym polega?

program do faktur 04/02/2018 4 komentarze
 

Coraz bardziej popularną i coraz chętniej wykorzystywaną przez przedsiębiorców usługą jest faktoring, który oferowany jest przez banki i inne instytucje finansowe. Pozwala przedsiębiorcom na utrzymanie płynności finansowej poprzez przejmowanie wierzytelności od odbiorców, z którymi dany przedsiębiorca współpracuje.

Uczestnicy faktoringu

Uczestnikami usługi faktoringu są trzy strony. Jest to przedsiębiorca, który zbywa towary lub usługi i który decyduje się na skorzystanie z faktoringu. Jest to instytucja, która decyduje się na pokrywanie należności od odbiorców i opłaca wystawione przez przedsiębiorcę dostawcę faktury. Trzecia strona, to najogólniej ujmując, odbiorcy usług. Co do zasady powinni się oni zgodzić na faktoring swojego kontrahenta, ponieważ w sposób pośredni ta usługa również ich dotyczy.

Decydując się na faktoring, przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie jego faktury zostaną opłacone w terminie i wszystkie zostaną rozliczone. Zaległości w opłacaniu faktur, jeżeli już się zdarzają, dotyczą wówczas wyłącznie faktora, który przejmuje na siebie rozliczanie wierzytelności i zobowiązań.

Należy mieć świadomość, że jest to oczywiście usługa płatna. Faktor zwykle pobiera procent od opłaconej faktury. W ten sposób przedsiębiorca zarabia nieco mniej na swoich usługach, ale za to wszystkie faktury ma opłacone niemalże niezwłocznie, łącznie z tymi o odroczonej płatności (na 30 dni lub więcej). Wykorzystanie usługi faktoringu zapobiega również swego rodzaju zamrożeniu pieniędzy w dokumentach finansowych. Nie są one już zamrożone i można nimi swobodnie dalej obracać.

Czym dokładnie jest faktoring?

Jest to typowa usługa cykliczna, która polega na tym, że faktor opłaca faktury wystawione przez przedsiębiorcę klientom tego przedsiębiorcy. Faktor przejmuje na siebie obowiązek rozliczenia z klientami i pobrania od nich powstałych w ten sposób należności. Oczywiście faktor decydując się na przejęcie odpowiedzialności finansowej za klientów musi wiedzieć wcześniej w jakim wymiarze będzie prowadzone rozliczenie. Ustala więc z przedsiębiorcą limity. Mogą to być limity kwotowe, limity dotyczące liczby pokrywanych faktur w miesiącu lub podwójne – dotyczyć zarówno liczby faktur, jak i kwot zapisanych na tych fakturach. Jeżeli przedsiębiorca wystawi w danym miesiącu fakturę na wyższą kwotę – nie będzie ona objęta usługą i przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie wyegzekwować pieniądze od swojego klienta.

Kto może się ubiegać o faktoring?

Co do zasady, to o faktoring może się ubiegać praktycznie każdy przedsiębiorca, który spełni warunki stawiane mu przez bank lub przez instytucję finansową, która podejmie się współpracy. Zwykle warunki te dotyczą realizacji transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności, posiadania stałego portfela należności rotujących. Firma, która decyduje się na objęcie przedsiębiorcy usługą faktoringu zarabia przede wszystkim na obrocie przedsiębiorcy, dlatego też musi on zachować odpowiedni poziom, tak by dla firmy było to rozwiązanie korzystne i opłacalne. Właśnie dlatego wolumen obrotów również stanowi jedno z wymagań stawianych przedsiębiorcy.

Ryzyko niespłacalności

W przypadku faktorowanych transakcji zawsze istnieje ryzyko, że odbiorca nie opłaci wystawionej mu faktury. Są tutaj dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest faktoring niepełny. Polega on na tym, że ewentualne zaległości, które spowoduje odbiorca towaru lub usługi, pokrywa sam dostawca, czyli klient zamawiający faktoring. Jeżeli rozliczenia z faktorem odbywają się na bazie wyłącznie zaliczek, to będą potrącane właśnie te zaliczki. Jeżeli jednak świadczona jest usługa faktoringu pełnego, to faktor w całości odpowiada za zaległości czy brak rozliczeń ze strony odbiorcy. Dla dostawcy nie ma to wówczas żadnego znaczenia. Faktor może skorzystać w tym zakresie ze specjalnego ubezpieczenia, a wtedy, odpowiedzialność za nieuregulowane faktury przechodzi na firmę ubezpieczeniową.

Faktoring to rozwiązanie, które pozwala zachować płynność finansową firmy, utrzymuje stałą rotację gotówki, a to pozwala na szybsze i sprawniejsze rozwijanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala uniknąć zjawiska zamrożenia pieniędzy w fakturach i towarze, a to jest bardzo ważne.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

4 przemyślenia nt. „Faktoring – co to jest i na czym polega?”

  1. Fajnie jakbyście wyjaśnili jeszcze różne rodzaje faktoringu, to jest faktoring odwrotny itp. bo często się o tym czyta, a człowiek nie za bardzo wie o co chodzi

  2. U nas faktoring się sprawdził. Miałem leasing w idea i konsultat opowiedził mi o faktoringu. Wcześniej o nim w ogóle nie słyszałem. Za mało się mówi, a narzędzie może w niektórych chwilach uratować przedsiębiorstwo.

  3. Czy może mi ktoś polecić bank lub firmę, która zajmuje się faktoringiem. Czytałem dobre opinie o idea, czy ktoś może potwierdzić? Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale na razie robię badanie rynku 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *