Rozszerzenie działalności – obowiązki przedsiębiorcy

program do faktur 10/08/2019 brak odpowiedzi
 

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą może w toku jej funkcjonowania zmienić zakres realizowanych przez siebie zadań gospodarczych. Zmiana ta może dotyczyć całkowitego odejścia od dotychczasowej działalności i przejścia do zupełnie innej branży czy obszaru działań, jak również pozostawienia dotychczasowych aktywności, ale rozszerzenia ich o nowe aspekty. Każda taka zmiana, zarówno całkowite przebranżowienie, jak i rozszerzenie działalności pociąga za sobą szereg obowiązków, których realizacja leży po stronie samego przedsiębiorcy. 

Rejestracja działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga podania nie tylko danych kontaktowych przedsiębiorcy, odpowiednich upoważnień czy formy rozliczeń podatkowych. Ustawodawca wymaga również, by przedsiębiorca jednoznacznie określił, czym jego działalność będzie się zajmować. Służą temu kody określane skrótem PKD. Jest to klasyfikacja działalności gospodarczych, gdzie dostępne zawody zostały zgromadzone w grupy i podgrupy. W grupach zgromadzone są większe zbiory, natomiast pewne specjalizacje zostały zebrane w podgrupach. Dodatkowo, kody składają się również z literek, które szczegółowo precyzują na czym polega prowadzona działalność. Co do zasady nie ma limitu wprowadzonych przy rejestracji kodów. Należy jedynie podać jedną, wiodącą działalność. Wśród kodów dodatkowych zaś nie ma ograniczeń. Bardzo często jest też tak, że przedsiębiorca musi podać kilka kodów, ponieważ wykonywane przez niego zadania obejmują różnorodne specjalizacje w obrębie danej grupy. 

Jeżeli przedsiębiorca wie od razu, że będzie swoją działalność rozszerzał i rozbudowywał, to wówczas może od razu wprowadzić wiele kodów identyfikacyjnych. Jeżeli nie ma takich planów, podawanie zbyt wielu informacji nie ma żadnego znaczenia. 

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Jeżeli w toku prowadzenia działalności gospodarczej okaże się, że trzeba lub korzystnie będzie ją rozszerzyć o aktywności, które dotychczas nie były w jej zakresie, wówczas należy zaktualizować wpis, który znajduje się w CEIDG. W aktualizacji należy zaznaczyć, że dotyczy ona zakresu działalności i podać dodatkowe kody, które od momentu wejścia w życie aktualizacji będą obowiązywały. 

Ponieważ ustawodawca udostępnił możliwość aktualizowania swojego wpisu za pośrednictwem internetu, taka procedura nie jest skomplikowana ani złożona. Wystarczy wprowadzić nowe kody, by rozszerzenie działalności zostało zrealizowane zgodnie z prawem. 

Weryfikacja podatków

Zgodnie z przepisami, niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do odprowadzania podatku od towarów i usług. Jest to podatek VAT. Obecnie, w Polsce, obowiązuje on w trzech skalach. To, jaka wartość procentowa podatku VAT powinna być doliczona lub odliczona przy danej sprzedaży, zależy przede wszystkim od rodzaju i charakteru działalności. W związku z tym, decydując się na rozszerzenie swojej działalności trzeba koniecznie sprawdzić, jaki podatek obowiązuje w tym przypadku i konsekwentnie go stosować.

Tu konieczne jest dopowiedzenie. Są bowiem takie branże, przy których trudno jednoznacznie podjąć decyzję, która stawka podatkowa powinna obowiązywać. W przypadku wątpliwości tego rodzaju, warto udać się do urzędu skarbowego, przedstawić swój projekt i omówić z urzędnikiem swoje nowe obowiązki. Na tej podstawie będzie on kompetentny do udzielenia wyczerpującej informacji na tema tego, jaka stawka podatkowa obowiązuje w danej sytuacji. 

Taka indywidualna interpretacja jest niezwykle cenna. Jeżeli bowiem, przez pomyłkę, przedsiębiorca zastosuje zbyt niską stawkę podatku, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno – skarbowej. Jeżeli organ kontrolny udowodni, że niska stawka została zastosowana celowo, by uniknąć zbyt wysokich podatków, wówczas trzeba będzie zapłacić wysoką karę plus wyrównanie podatku. Udowodnienie, że był to jedynie błąd leży po stronie podatnika i nie zawsze jest możliwe czy skuteczne.

Zasięgnięcie więc informacji u źródeł – w urzędzie skarbowym – z pewnością będzie pewniejsze i bezpieczniejsze. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *