Czynny żal przy składaniu JPK V7

Szybka Faktura 07/06/2021 brak odpowiedzi
 

Błąd może zdarzyć się każdemu. Wystarczy jakaś przeoczona faktura, zapomniany rachunek, a zeznanie podatkowe nie będzie poprawne. Czy błąd w zeznaniu musi wiązać się z poważnymi konsekwencjami? Nie musi, o ile zastosowany zostanie tzw. czynny żal. Czym jest czynny żal i na czym polega w kontekście składana JPK V7? Co na jego temat mówi polskie prawo?

Czym jest czynny żal?

Czynny żal jest oświadczeniem osoby o popełnieniu przez nią czynu zabronionego. W praktyce chodzi o sytuację, gdy jakaś osoba samodzielnie i w swoim imieniu składa oświadczenie, że nieumyślnie dokonała ona czynu zabronionego. Według obecnie panujących zasad, Kodeks Karny Skarbowy jednoznacznie stwierdza, że osoba, która popełniła czyn zabroniony, ale sama złożyła czynny żal, powiadamiając o swoim wykroczeniu odpowiednie służby, nie podlega karze za przestępstwo. Jeśli mimo świadomości błędu, podatnik nie poinformuje o swoim błędzie poprzez złożenie czynnego żalu, będzie musiał ponieść sankcje.

Kiedy należy złożyć czynny żal?

Czynny żal składamy w różnych sytuacjach. Najbardziej popularne jest niezłożenie w terminie zeznania rocznego lub okresowej deklaracji. Do takich sytuacji należy również ewidencja kosztów podatkowych, których tak naprawdę podatnik nie miał prawa rozliczać. Czynny żal należy złożyć, gdy księgi podatkowe były niesumiennie prowadzone, a faktury były wystawiane z błędami. Konieczności złożenia czynnego żalu podlega także niezapłacenie lub zapłacenie mniejszej kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu PIT lub VAT.

Czynny żal a prawo

1 października 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, które regulują kwestię czynnego żalu. Pierwsza zmiana związana jest z brakiem przesłania księgi właściwemu organowi podatkowemu. Gdy księga ta nie została przesłana albo została przesłana, ale była bardzo nierzetelna, osoba może zostać zobowiązana do zapłaty kary grzywny o wysokości nawet 240 stawek dziennych. Jeżeli wykroczenie jest mniejsze, sprawca poniesie konsekwencje za wykroczenie skarbowe.

JPK V7 a czynny żal

JPK V7 jest następcą JPK_VAT-7. Składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. W razie konieczności złożenia korekty, możesz wprowadzić zmiany np. tylko w części deklaracyjnej lub ewidencyjnym albo obu części. Jeżeli błąd dotyczy części ewidencyjnej i deklaracyjnej, konieczne jest złożenie czynnego żalu, korekty a także uregulowanie wszelkich należności. Jeśli z kolei błąd wystąpił w deklaracyjnej części, konieczna jest korekta i uregulowanie należności. Tutaj nie ma konieczności składania czynnego żalu.

Aby móc uniknąć kary za popełnienie błędu, konieczne jest wyrażenie skruchy przez podatnika poprzez złożenie czynnego żalu. Niekaralność jest uwarunkowana właśnie tym zawiadomieniem. Jeśli podatnik popełnił błąd, ale nie złoży czynnego żalu, z pewnością poniesie konsekwencje swojego działania. Według Ministerstwa Finansów, każda zmiana części ewidencyjnej JPK V7 wymaga złożenia czynnego żalu, jeżeli podatnik chce uniknąć dotkliwych sankcji.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *