Jak efektywnie zarządzać płynnością finansową w małej firmie

Szybka Faktura 12/04/2024 brak odpowiedzi
 

Płynność finansowa w znacznym stopniu wpływa na wyniki oraz rozwój firmy – jej zmniejszenie może wiązać się z pogorszeniem sytuacji rynkowej oraz utratą dobrego wizerunku. W jaki sposób zarządzać płynnością finansową w niewielkiej firmie, aby nie doprowadzić do problemów finansowych lub bankructwa?

Płynność finansowa firmy – co to takiego?

Płynność finansowa w odniesieniu do działalności gospodarczej to zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań w terminie – zarówno wobec kontrahentów oraz pracowników, jak i wobec organów podatkowych. Wpływa na nią wiele różnych czynników – m.in. sposoby zarządzania firmą, sytuacja gospodarcza czy sezonowość. Prawidłowe zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa pozwala na jego stały rozwój i umożliwia realizację kolejnych inwestycji. Jeśli natomiast firma utraci tę płynność, pokrycie najważniejszych należności może się okazać niemożliwe – a to może doprowadzić nawet do upadłości. To dlatego efektowne zarządzanie płynnością ma tak duże znaczenie.

Analiza płynności finansowej

Aby efektywnie zarządzać płynnością finansową firmy, należy pamiętać o jej szczegółowej analizie. Pozwoli ona wychwycić ewentualne nieprawidłowości i podjąć potrzebne kroki naprawcze. Analiza płynności finansowej może przyjąć formę:

  • statyczną – określenie płynności finansowej na podstawie sprawozdania finansowego w krótkoterminowej perspektywie;
  • dynamiczną – ocena płynności finansowej w oparciu o wskaźniki przepływów pieniężnych w danym przedziale czasowym.

Kontrolowanie płatności oraz windykacja

Duży wpływ na pogorszenie płynności finansowej niewielkich firm mają nieterminowe płatności. Każde opóźnienie ze strony kontrahenta zmniejsza bowiem szansę na pokrycie wszystkich bieżących należności. To dlatego monitorowanie terminów płatności za faktury jest tak ważne. Większość programów do fakturowania online generuje obecnie przypomnienia o płatnościach oraz wezwania do zapłaty. W przypadku braku reakcji niekiedy konieczna okazuje się windykacja należności. W celu uniknięcia takich sytuacji najlepiej ustalić z poszczególnymi kontrahentami różne terminy płatności – firma będzie wówczas otrzymywać zapłatę za usługi niemal przez cały miesiąc, co znacznie ułatwi uregulowanie niezbędnych zobowiązań.

Optymalizacja kosztów

Efektywne zarządzanie płynnością finansową w niewielkiej firmie powinno uwzględniać również optymalizację kosztów. Redukcja niektórych wydatków – np. rezygnacja ze współpracy z biurem rachunkowym na rzecz księgowości online czy sprzedaż poszczególnych składników majątku – może w znacznym stopniu poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Każdego miesiąca warto dbać o to, aby wydatki nie przekraczały przychodów.

Kontrola wiarygodności kontrahentów

Chcąc utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa, warto dokładnie sprawdzać wiarygodność kontrahentów przed nawiązaniem współpracy. Pomocna może się wówczas okazać biała lista podatników VAT czy rejestr dłużników. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o sytuacji finansowej kontrahenta można skorzystać również z Biura Informacji Gospodarczej – w tym przypadku pozyskanie istotnych danych wymaga jednak wniesienia opłaty. Do weryfikacji wystarczy zazwyczaj sam NIP danego przedsiębiorcy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *