Rozliczanie najmu mieszkań

program do faktur 02/05/2019 brak odpowiedzi
 

Prywatny najem mieszkań podlega rozliczeniom podatkowym, tak samo jak każda inna forma zarobkowania. Trzeba o tym pamiętać nie tylko w okresie rocznych rozliczeń podatkowych, ale również w momencie rozpoczęcia tego rodzaju działalności. Najem mieszkań trzeba bowiem zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego i regularnie odprowadzać podatki.

Wynajem mieszkań bez zgłoszenia jest działalnością nielegalną i niezgodną z prawem. W razie kontroli urząd skarbowy może odkryć to naruszenie, a w konsekwencji nałożyć bardzo surową karę finansową. Rozliczanie najmu mieszkań wiąże się natomiast z pewnym obniżeniem zysku z udostępniania mieszkania, w związku z koniecznością odprowadzenia podatku, ale jest zgodne z prawem i znacznie bezpieczniejsze.

Rozliczenie roczne

Podczas rocznego rozliczenia podatków należy uwzględnić w wypełnianym przez siebie dokumencie PIT zyski uzyskane z najmu mieszkań. Jest do tego specjalnie przeznaczona rubryka. To w niej wpisuje się cały zysk uzyskany w ciągu roku rozliczeniowego.

Oczywiście uzyskane, od osób wynajmujących, pieniądze wprowadza się w kolumnie przychodów. Nie stanowią one bowiem dochodu. Dochód dopiero zostanie rozliczony.

Stawka podatkowa

Przed rozpoczęciem wynajmowania lokalu należy w pierwszej kolejności ustalić, jaka stawka podatkowa zostanie wybrana. Można wybrać podstawową formę opodatkowania, zgodnie ze skalą podatkową. Wówczas pierwszy próg podatkowy to 18%, a drugi próg to 32%. Według drugiego progu opodatkowane są wówczas te dochody, które przekraczają wartość dochodów z progu pierwszego. Jeżeli ta forma zostanie wybrana przez podatnika, to wówczas, nie trzeba tego zgłaszać w urzędzie skarbowym. Jako, że jest to podstawowa forma opodatkowania, nie wymaga specjalnego zgłoszenia.

Jeżeli jednak podatnik wybierze inną formę, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wówczas taki swój wybór musi pisemnie zadeklarować we właściwym urzędzie skarbowym. Pismo składa do naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik ma na to określony czas. Może to zrobić wyłącznie do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy dochód z najmu lub do 20 styczna nowego roku podatkowego. Po tym terminie nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania i podatnik musi rozliczyć dochody zgodnie z ostatnio przyjętą formą.

Dokumentowanie najmu lokalu

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, najem mieszkania nie wymaga specjalnego ewidencjonowania. Jeżeli najem jest wobec osoby fizycznej, wystarczy umowa najmu, jako forma dowodu uzyskiwania dochodu z najmu. Jeżeli mieszkanie udostępnione jest do prowadzenia działalności gospodarczej, musi być wystawiona faktura za najem oraz dokumenty potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów, jak prąd czy gaz.

Podstawa opodatkowania

W przypadku skali podatkowej, podatnik musi pamiętać o prawidłowym rozliczeniu uzyskiwanych pieniędzy. Wszystkie otrzymywane z najmu pieniądze stanowią więc jego przychód. W rubryce kosztów można zamieścić wszelkie wydatki, które zostały poniesione na bieżące naprawy lub sfinansowanie eksploatacji. Przychód pomniejszony o koszty stanowi dopiero dochód podatnika. Ten dochód stanowi podstawę opodatkowania.

Jeżeli podatnik zdecydował się na rozliczanie na podstawie zryczałtowanej stawki opodatkowania od dochodów, to wówczas uzyskane z wynajmu pieniądze traktuje jako uzyskany dochód. Koszty uzyskania nie mają tutaj zastosowania, nie wprowadza się ich, a podstawę stanowi cała uzyskana kwota.

Nie można przy tym zapomnieć również o odprowadzaniu zaliczek na podatek. Obowiązek ich odprowadzania występuje w momencie, gdy:

  • w przypadku skali podatkowej, dochód zaokrąglony do pełnych złotych przekroczy 3092zł;
  • w przypadku ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych, dochód przekroczy 6 zł.

Zaliczki odprowadza się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Jeżeli więc, przez dochody uzyskane w maju, wystąpił obowiązek podatkowy, to zaliczkę należy wpłacić do 20 czerwca tegoż roku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *