Samozatrudnieni a urlop – co trzeba wiedzieć?

Szybka Faktura 24/04/2024 brak odpowiedzi

Samozatrudnienie wiąże się z szeregiem korzyści – trzeba jednak liczyć się również z pewnymi minusami, na przykład brakiem tradycyjnego urlopu. Kwestia płatnych dni wolnych wygląda jednak nieco inaczej w przypadku umów B2B, które mogą zawierać zapisy związane z wynagrodzeniem za urlop. Co warto wiedzieć na temat urlopów dla samozatrudnionych?

Samozatrudniony – czyli kto?

Samozatrudniony to osoba, która działa na rynku we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą. Zazwyczaj świadczy on usługi samodzielnie, jednak może również zatrudniać pracowników. W wielu przypadkach przejście z pracy na etacie na samozatrudnienie może się okazać bardzo korzystne – nie tylko pod względem finansowym. Samozatrudnieni sami decydują o czasie czy miejscu wykonywania pracy, a dzięki brakowi kontroli ze strony przełożonego mogą cieszyć się znacznie większą swobodą i elastycznością. Muszą oni jednak dokumentować sprzedaż – np. przy użyciu faktur – i dbać o księgowość swojej firmy, osobiście lub przy wsparciu zewnętrznego księgowego. Co więcej, do obowiązków osób samozatrudnionych należy regularne opłacanie składek na ubezpieczenia oraz należnych podatków. Dużym atutem samozatrudnienia jest możliwość obniżania podatku dochodowego o koszty uzyskania przychodów.

Urlop samozatrudnionego – czy jest możliwy?

Płatny urlop wypoczynkowy jest prawem każdej osoby pozostającej w stosunku pracy, a więc pracowników zatrudnionych na podstawie:

  • umowy o pracę;
  • spółdzielczej umowy o pracę;
  • mianowania, wyboru lub powołania.

Samozatrudniony nie pozostaje w stosunku pracy, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do standardowego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Może on samodzielnie podejmować decyzje o dniach wolnych, wyjazdach i odpoczynku – taka elastyczność to bez wątpienia duża zaleta samozatrudnienia. W dniach wolnych od pracy nie może on jednak liczyć na żadne wynagrodzenie – decydując się na kilkudniowy wyjazd w celach wypoczynkowych, w danym miesiącu zarabia mniej niż zwykle. Jeśli natomiast osiąga on dochody w formie pasywnej – np. z tytułu prowadzenia sklepu internetowego – jest w stanie zarabiać nawet wówczas, gdy aktywnie nie świadczy usług.

Samozatrudnienie a B2B – jak wygląda kwestia urlopów?

Samozatrudnieni podpisują często z innymi przedsiębiorcami umowę B2B (ang. business to business). To umowa cywilnoprawna zawierana zazwyczaj przez jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki akcyjne, spółki osobowe oraz spółki z o.o. Jedna ze stron umowy świadczy w tym przypadku usługi na rzecz drugiej strony i otrzymuje w zamian ustalone w umowie wynagrodzenie. Samozatrudniony, który zawarł z innym przedsiębiorcą umowę B2B, nie może korzystać z urlopu wypoczynkowego ani benefitów, jakie przysługują pracownikom danej firmy. Może się jednak zdarzyć, że w treści dokumentu znajdą się punkty dotyczące dni wolnych, reguł ich udzielania oraz wynagrodzenia. W przypadku umowy B2B zatrudniający nie ma obowiązku płacić za urlopy – jeśli jednak obie strony ustalą przystępne warunki urlopów, nawet przedsiębiorca może cieszyć się płatnymi dniami wolnymi. Ostateczna decyzja zależy więc wyłącznie od indywidualnych postanowień. W sytuacji, gdy zatrudniający przystanie na płatne dni wolne na B2B, w umowie powinny znaleźć się konkretne informacje na temat wymiaru urlopu, jego potencjalnych terminów i wynagrodzenia za czas wolny.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *