Sklep internetowy – kiedy sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wystawienia paragonu?

program do faktur 14/03/2020 brak odpowiedzi
 

Kwestia wystawiania paragonów w sklepach stacjonarnych wydaje się być w pełni zrozumiała. Pewne problemy i niejasności pojawiają się natomiast w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Okazuje się, że osoby prowadzące sklepy internetowe mogą być zwolnione z posiadania kasy rejestrującej. Muszą one natomiast pamiętać o tym, że nie ominie ich konieczność prowadzenia ewidencji.

Sprzedaż wysyłkowa a konieczność wystawienia faktury

O obowiązku wystawienia faktury w przypadku sprzedaży wysyłkowej mówi ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 dokumentu, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową. Musi to zrobić bez względu na to, czy sprzedaż prowadzi jedynie na terenie Polski, czy z innymi państwami.

Wystawienie paragonu przez sklep internetowy

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Oprócz tego, art. 111 ust. 3a pkt 1 dokumentu mówi o tym, że podatnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ma obowiązek drukowania paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, jak również wydawania wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Kiedy sprzedawca nie musi wystawiać paragonu?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wiele osób prowadzących sklep internetowy nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W dokumencie tym wyszczególniono czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. W wykazie znaleźć można zapis świadczący o tym, że osoba prowadząca sklep internetowy nie musi korzystać z kasy rejestrującej. Zgodnie z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania zwolniona jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą albo przesyłkami kurierskimi), w przypadku gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej). Dodatkowo, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności ona dotyczyła oraz na czyją rzecz została dokonana (niezbędne są dane nabywcy, z uwzględnieniem jego adresu).

Zwolnienie związane z wysokością obrotu

Brak obowiązku korzystania z kasy rejestrującej w danym roku podatkowym, czyli wystawiania paragonów fiskalnych, dotyczy także podatników, w przypadku których obrót na rzecz osób fizycznych (które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz rolników ryczałtowych nie był w poprzednim roku podatkowym większy niż 20 000 zł. Jeśli chodzi o podatników, których działalność objęła jedynie część roku, obrót nie może przekroczyć wspomnianej kwoty w proporcji do okresu świadczenia działalności. Wynika z tego, że nawet jeśli – przykładowo – osoba prowadząca sklep internetowy nie otrzyma zapłaty za towar w całości za pośrednictwem poczty czy banku, ma możliwość niewystawienia paragonu, co wynika ze zwolnienia związanego z wysokością obrotu w poprzednim roku podatkowym.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *