Spółka rodzinna – co trzeba o niej wiedzieć?

Szybka Faktura 22/08/2022 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie interesu wespół z członkami swojej rodziny może przynieść wiele korzyści, gdyż ten model biznesowy ma naprawdę wiele zalet. Rodzinna firma może funkcjonować w niemal każdej formie, jednak przed rozpoczęciem działalności trzeba dokładnie zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne i sprawiedliwe dla wszystkich zainteresowanych. Trzeba przecież pamiętać, że w razie jakichkolwiek trudności finansowych, członkowie rodzinnej spółki – w zależności od wybranej formy prawnej – mogą być zmuszeni do pokrycia strat z własnego majątku.

Pomoc rodziny

Nierzadko spotykaną jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, korzysta z pomocy członków najbliższej rodziny. W świetle prawa jest to oczywiście jak najbardziej dopuszczalne, jednak trzeba pamiętać o tym, aby fakt ten zgłosić w ZUS, gdyż takie osoby traktowane są zgodnie z przepisami jako osoby współpracujące. Oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać za nie określone prawem składki ubezpieczeniowe. Jeśli członkowie rodziny pomagający w prowadzeniu firmy nie spełniają definicji osób współpracujących, właściciel powinien zatrudnić ich na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Rodzinna spółka cywilna

Osoby prowadzące rodzinne firmy często decydują się na wybór spółki cywilnej jako osobowości prawnej dla ich przedsiębiorstwa. Wszystkich wspólników w jej przypadku łączy umowa sporządzona na gruncie cywilnoprawnym i każdy z nich zobowiązany jest do rozliczania się z dochodów spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. Pewnym mankamentem tego rozwiązania jest to, że wspólnicy odpowiadają własnym majątkiem w sytuacji, gdy firma zaczyna generować straty – również w stosunku proporcjonalnym do ilości udziałów. Co więcej, wszyscy z osobna są odpowiedzialni za całość zobowiązań spółki, w tym również za długi zaciągnięte przez wspólników.

Rodzinna spółka z o.o.

Gdy obszar funkcjonowania i specyfika firmy mogą wiązać się z dużym ryzykiem, mądrym posunięciem będzie wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposobu prowadzonej działalności. Ten rodzaj spółki jest spółką kapitałową, co oznacza, że aby mogła ona rozpocząć działalność, niezbędne jest posiadanie choćby minimalnego kapitału założycielskiego, w wysokości 5 000 złotych. W przeciwieństwie do spółek cywilnych, wspólnicy w spółce z ograniczona odpowiedzialnością nie odpowiadają prywatnym majątkiem w przypadku niepowodzeń i strat związanych z funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Inne formy spółek rodzinnych

Wśród najczęściej spotykanych rozwiązań, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania spółek rodzinnych, można także wymienić spółki komandytowo-akcyjne. Na tę formę decydują się zazwyczaj właściciele firm o ugruntowanej pozycji na rynku, cieszący się dobrą renomą i szukający dodatkowego kapitału (od zewnętrznych akcjonariuszy) na rozwinięcie swojej działalności. Przy bardzo rozbudowanej strukturze spółek rodzinnych, posiadających wiele specjalizacji i pól działania, korzystne będzie stworzenie sieci spółek powiązanych, ze spółką matką na czele.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *