Ulgi na rozwój firm – co proponuje Nowy Ład?

Szybka Faktura 24/08/2021 brak odpowiedzi
 

Polski Ład to program związany z restartem gospodarki po pandemii COVID-19. Przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców, w tym także pakiet ulg podatkowych dla firm. Co to za ulgi? Poznaj najważniejsze z nich.

Ulga na IPO

Celem wprowadzenia ulgi IPO jest wsparcie rynku kapitałowego i zwiększenie jego stabilności. Skorzystać z niej mogą spółki akcyjne będące polskimi rezydentami podatkowymi (rozliczające w Polsce swoje dochody), które chcą wyemitować akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mogą one zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 150% wydatków poniesionych w związku z wejściem na giełdę oraz 50% wydatków (nie więcej niż 50 tys. złotych bez VAT) poniesionych w związku ze skorzystaniem z usług finansowych, prawnych i doradczych bezpośrednio związanych z tym przedsięwzięciem.

Przyznano także ulgę dla inwestorów. Inwestorzy indywidualni, którzy w ramach IPO zakupią wyemitowane akcje i zachowają je przez okres trzech lat, zostaną zwolnieni z podatku od ich sprzedaży.

Ulga konsolidacyjna

Ulga ta służy rozwojowi i łączeniu się przedsiębiorstw. Podatnik z jednej strony zaliczy wydatki związane z akwizycją innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, a z drugiej także odliczy te koszty od podstawy opodatkowania. Wydatki te wiążą się m.in. z obsługą prawną, opłatami notarialnymi czy podatkami. Ulga adresowana jest do polskich firm, które zdecydują się w ten sposób uratować bądź wesprzeć inne podmioty.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję dotyczy rozszerzania działalności firm na rynek krajowy i zagraniczny. Ekspansja taka łączy się z wieloma wydatkami, m.in. na badania rynku, pozyskiwanie nowych kontrahentów, działania marketingowe. Jeśli w trakcie dwóch lat od poniesienia pierwszych wydatków wzrost sprzedaży danego towaru wzrośnie o 30%, będzie można dwukrotnie odliczyć poniesione na ten cel koszty: jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi na ekspansję. W ten sposób odjętych może zostać maksymalnie 1 mln złotych.

Ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital

Venture Capital to kapitał wysokiego ryzyka: większe przedsiębiorstwa finansują spółki kapitałowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykupienie akcji lub udziałów w tychże spółkach. Inwestycje w ryzykowne i innowacyjne przedsiębiorstwa i start-upy mają być dzięki uldze bardziej atrakcyjne. Inwestor może liczyć na ulgę w wysokości 50% kwoty. W ten sposób może odliczyć od swojego dochodu maksymalnie 250 tys. w roku podatkowym.

Zmiany w estońskim CIT

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów firm, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Polega na odroczeniu zapłaty podatku do czasu, gdy wypłacony zostanie zysk ze spółki. Dotychczas rozwiązanie to adresowane było do spółek kapitałowych, małych i średnich przedsiębiorstw, których przychody nie przekraczały 100 mln.

W Polskim Ładzie z estońskiego CIT-u skorzystają także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknąć ma limit przychodów, a więc więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z tej formy rozliczenia. Znikną także minimalny wolumen inwestycji i obowiązek zapłaty podatku z tytułu korekty wyniku finansowego podczas wchodzenia do systemu. Zmieni się zakres obowiązków inwestycyjnych. Ponadto, zachowane zostaną estońskie zasady opodatkowania także do zysków osiągniętych w czasie pozostawania w systemie estońskim, też: po rezygnacji z ryczałtu.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *