Zmiany w podatkach od 2020 – indywidualne konta podatników

program do faktur 03/08/2019 brak odpowiedzi
 

Zmiany w systemie podatkowym dotyczą coraz to nowych jego obszarów. Wszystkie modyfikacje mają sprzyjać jego uszczelnieniu. Zadaniem wprowadzanych rozwiązań jest sprowadzenie podatku do budżetu państwa. Podatku, który przez wiele lat nie spływał w takiej wartości, w jakiej powinien. Co więcej, zmiany te mają również ułatwić identyfikację tych przedsiębiorców, którzy działają niezgodnie z prawem w zakresie prowadzonych przez siebie rozliczeń. Wśród licznych nowości pojawia się również nowy sposób organizowania wpłat podatków przez przedsiębiorców. Tą nowością są indywidualne konta podatników. Jak mają działać? Kogo dotyczyć i kiedy wchodzą te zmiany? Poniżej najważniejsze informacje.

Rozliczanie podatków – aktualna sytuacja

Obecnie jest tak, że w każdym urzędzie skarbowym utworzone jest osobne konto dla podatku dochodowego, podatku VAT oraz CIT. Ponadto, każdy urząd skarbowy ma własne trzy rachunki, które rozlicza i analizuje. 

To oznacza, że przedsiębiorca, po ustaleniu właściwego urzędu skarbowego, jest zobowiązany do ustalenia również numerów kont przypisanych do odpowiednich podatków. W chwili, gdy dochodzi do rozliczenia podatków, podatnik musi przelać odpowiednią kwotę na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego. 

Wiąże się to z możliwością popełnienia wielu błędów, które podatnik będzie zmuszony poprawiać i wyjaśniać. Może się zdarzyć, że pomyłkowo przeleje podatek VAT na konto podatku dochodowego. Może pomylić numer urzędu skarbowego. Dodatkowo, problemem jest to, że gdy podatnik zmienia miejsce działalności, które wiąże się ze zmianą właściwego urzędu skarbowego, wówczas musi pamiętać o przekazywaniu pieniędzy na nowe numery kont. To również może rodzić wiele błędów i pomyłek. 

Nowe plany podatkowe

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, każdy podatnik otrzyma swój własny numer rachunku, na który będzie wpłacał należne podatki. I tak, numer rachunku dla podatnika ma być tylko jeden. Nie będzie więc miało to znaczenia, jaki rodzaj podatku będzie opłacał. Jeżeli jego zobowiązania będą obejmowały VAT, podatek dochodowy lub CIT, wszystkie będzie regulował za pomocą tylko jednego konta bankowego. Nie będzie też miało znaczenia to, gdzie dany podatnik prowadzi działalność. O ile deklaracje podatkowe będzie musiał składać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności, o tyle numer rachunku zostanie przypisany do niego na stałe i zmiana miejsca prowadzenia działalności nie wpłynie na zmianę numeru rachunku. 

Jakie będą skutki wprowadzonych zmian

Nowe zasady mają obowiązywać od pierwszego stycznia 2020 roku. W wyniku tych zmian urzędy skarbowe będą miały dostęp do wszystkich numerów rachunków, a nie tak jak jak jest obecnie – wyłącznie do swoich, gdzie zlokalizowani są ich podatnicy. 

Takie rozwiązanie spowoduje, że znacznie łatwiej będzie zweryfikować podatnika i jego rzetelność względem urzędu skarbowego. Wystarczy bowiem sprawdzić wartość jego zobowiązań oraz sprawdzić uiszczone wpłaty, by wiedzieć, czy podatnik nie ma żadnych zaległości. Obecnie, trzeba sprawdzić wszystkie konta przypisane do podatków, które dotyczą podatnika. 

Założeniem zmian jest również uproszczenie rozliczeń. Podatnik będzie mógł wykonać jeden przelew na ten numer rachunku, który jest dla niego obowiązujący. Zmniejszy się ryzyko popełnienia błędów czy pomyłek, zarówno tych związanych z uiszczeniem podatku na niewłaściwy numer konta jak i dla niewłaściwej jednostki skarbowej. 

Zmiana miejsca działalności przedsiębiorcy nie będzie miała wpływu na numer rachunku, więc i tu będzie można uniknąć pomyłek czy błędów. 

Taki sposób weryfikacji podatników z pewnością ułatwi wychwytywanie tych, którzy zalegają z należnościami lub nie płacą ich w terminie. 

Jednocześnie warto wiedzieć, że przypisany numer rachunku służył będzie wyłącznie do dokonywania wpłat przez podatnika. Jeżeli w toku rozliczeń będzie przysługiwał mu zwrot podatku, to zwrot ten zostanie przekazany na jego indywidualne konto, które zostało podane podczas zakładania działalności i widnieje w CEIDG. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *