Na czym polega podatek liniowy i kto może z niego skorzystać

program do faktur 05/03/2017 jedna odpowiedź
 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą dobrze prosperujące firmy, powinni zastanowić się nad korzyściami, jakie płyną z rozliczeń z urzędem skarbowym na podstawie podatku liniowego. Dotyczy to szczególnie tych przedsiębiorców, których dochody przekraczają wartość graniczną między pierwszym a drugim progiem podatkowym przy rozliczaniu na zasadach ogólnych. Zmiana sposobu opodatkowania, właśnie na podatek liniowy, może się dla nich wiązać z ogromnymi oszczędnościami.

Czym jest podatek liniowy

Podatek liniowy to forma, rodzaj rozliczeń z urzędem skarbowym, który wymaga określenia wysokości dochodów, na podstawie których ustalany jest podatek. Jego procentowa wartość natomiast jest stała i wynosi 19% niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Dla przypomnienia dochód przedsiębiorstwa stanowią zyski (przychody), które zostały pomniejszone o poniesione na rzecz działalności przedsiębiorstwa koszty. To właśnie te dochody stanowią podstawę opodatkowania i to do nich odnosi się wspomniane 19%.

Jakie korzyści płyną z tej formy opodatkowania

Jest to przede wszystkim ogromna oszczędność, szczególnie dla przedsiębiorcy, który osiąga wysokie dochody w roku podatkowym. Dzięki temu może uniknąć konieczności opłacania podatku według stawki 32%, która obowiązywałaby go przy rozliczaniu na zasadach ogólnych. Z wyborem opodatkowania w postaci podatku liniowego wiąże się utrata ulg podatkowych (np. utrata ulgi na dziecko). Jeżeli jednak dochody przedsiębiorcy są wysokie, to większą korzyścią może się okazać utrata tej ulgi i możliwość zapłacenia niższego podatku, niż zachowanie ulgi, a znacznie wyższy podatek. Ta forma wyłącza również możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która obowiązuje przy rozliczaniu na zasadach ogólnych. Przed ostatecznym podjęciem decyzji, warto by było podliczyć wszystkie za i przeciw żeby wybrać rzeczywiście najkorzystniej.

Kto może wybrać tę formę opodatkowania

Podatek liniowy może wybrać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Jest tu jednak pewne zastrzeżenie. W ramach swojej działalności nie może on wykonywać prac dla swojego byłego pracodawcy, z którym wcześniej, przed założeniem działalności gospodarczej, ale w tym samym roku podatkowym, wiązał go stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, wniosek o podatek liniowy może zostać złożony dopiero po upływie roku. Oczywiście, sytuacja ta dotyczy również spółek, w których obaj wspólnicy lub chociażby jeden z nich wykonywał tego rodzaju pracę w tym samym roku podatkowym.

Dokumentacja

Rozliczenia dotyczące wysokości nominalnej podatku liniowego prowadzone są na bazie odpowiednich ksiąg rachunkowych. Zależnie od dokonanego wyboru formy rozliczeń, może to być Księga Przychodów i Rozchodów, a może to być pełna księgowość. Rozliczenia mogą być prowadzone przez przedsiębiorcę. Może to też zostać zlecone księgowej lub można wynająć biuro rachunkowe specjalizujące się w tego rodzaju działalności. Oczywiście, w przypadku prowadzenia księgowości przez osoby trzecie, księgową lub biuro, należy ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego.

Obowiązki podatnika

Każdy podatnik zainteresowany opłacaniem podatku liniowego powinien wiedzieć, jakie obowiązki na nim spoczywają w związku z tą formą rozliczenia. Mianowicie, musi prowadzić wszystkie niezbędne księgi rachunkowe, zgodnie z wybraną formą rozliczeń, o czym była wcześniej mowa. Druga rzecz natomiast to konieczność regularnego odprowadzania podatku do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku zakładania nowej działalności, która ma być od początku objęta podatkiem liniowym, należy to zgłosić na formularzu rejestracyjnym wraz ze zgłaszaniem firmy do rejestru. W przypadku działalności już istniejącej zmianę formy opodatkowania można przeprowadzić na początku nowego roku podatkowego, zgłaszając to na specjalnym wniosku do dnia 20.01.

Podatek liniowy to rozwiązanie niezwykle korzystne, praktyczne i proste. Prowadząc dobrze prosperującą działalność gospodarczą, warto rozważyć, czy nie będzie to również rozwiązanie najbardziej oszczędne finansowo.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Jedno przemyślenie nt. „Na czym polega podatek liniowy i kto może z niego skorzystać”

  1. Korzystanie z podatku liniowego jest opłacalne ,gdy dochód przekracza 85 000zł. Czy do tego dochodu wlicza się dochód z etatu i z działalności lub tylko z działalności ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *