Faktura korygująca – czym jest?

Szybka Faktura 06/06/2022 brak odpowiedzi
 

Jednym z wielu rodzajów faktur stosowanych w obrocie gospodarczym jest faktura korygująca. Co wyróżnia ten dokument, do czego właściwie on służy i kto może go sporządzić? Sprawdźmy!

Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca powinna być traktowana jak faktura pierwotna. Służy ona do wprowadzania poprawek na fakturze, która została już wcześniej wystawiona. Jest ona wystawiana w przypadku, gdy w jakiejkolwiek pozycji faktury stwierdzono pomyłkę lub gdy wskazana w niej podstawa opodatkowania bądź kwota podatku uległa zmianie. Fakturę korygującą wystawia się również w sytuacji, kiedy klient postanawia zwrócić zakupiony towar lub otrzymuje rabat. W polskich przepisach nie ma informacji na temat terminu wystawiania tego typu faktur – najlepiej jednak robić to od razu po wystąpieniu powodu korekty. Prawo do korygowania błędów ma osoba, która wystawiała dokument w wersji pierwotnej. Fakturę korygującą wystawia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Oryginał otrzymuje nabywca, z kolei kopia zostaje u sprzedawcy.

Jakie dane powinny znaleźć się w fakturze korygującej?

Każda faktura korygująca powinna zawierać numer kolejny, datę wystawienia oraz dane zawarte w fakturze, której dotyczy dokument korygujący. To m.in. takie elementy jak:

  • data wystawienia;
  • nr faktury w ramach stosowanej serii numeracji;
  • numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, w której należy wprowadzić poprawki;
  • w przypadku faktury korygującej w formie faktury ustrukturyzowanej – imiona i nazwiska bądź nazwy i adresy nabywcy oraz sprzedawcy;
  • numer identyfikacyjny podatnika (NIP);
  • numer, przy użyciu którego nabywca zidentyfikowany jest na potrzeby podatku bądź podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towar lub usługę;
  • nazwa bądź rodzaj towaru lub usługi, których dotyczy korekta.

Ponadto, w fakturze korygującej może widnieć przyczyna korekty oraz wyrażenia „korekta” i „faktura korygująca”. Jeśli natomiast korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub wartości podatku należnego – w fakturze korygującej powinna znaleźć się kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego. Konieczny jest wówczas podział na kwoty dot. konkretnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej.

Księgowanie faktury korygującej

Od 2021 roku sprzedawca może wybrać jeden z dwóch sposobów księgowania faktur korygujących. Pierwsza metoda polega na skorzystaniu z rozwiązań wprowadzonych w ramach pakietu Slim VAT. Zamiast potwierdzenia odbioru korekty przez osobę nabywającą towar lub usługę tak jak dotychczas, niezbędne jest posiadanie dokumentacji, która potwierdza ustalenie z nabywcą warunków faktury korygującej. Sprzedawca może również zastosować przepisy przejściowe i zaksięgować fakturę korygującą na dotychczasowych zasadach.

Jeśli wystawianie faktur – zwłaszcza korygujących – jest dla Ciebie zbyt skomplikowane lub czasochłonne, z pomocą przychodzi Szybka Faktura. Dzięki programowi wystawisz je w zaledwie… kilkadziesiąt sekund! Nie trać czasu na „papierologię” – dzięki pakietom fakturowania przeznaczysz go na rozwój swojej firmy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *