Opłaty skarbowe – jak je rozliczać?

program do faktur 04/04/2019 brak odpowiedzi
 

Każdy przedsiębiorca od początku prowadzenia swojej działalności musi liczyć się z koniecznością ponoszenia różnorodnych kosztów, wśród których znajdują się również opłaty skarbowe. Wszystkie koszty należy zgodnie z prawem rozliczyć. Jest to również korzystne dla przedsiębiorcy. Rozliczenie kosztów powoduje obniżenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie również obniżenie podatku, który należy zapłacić. Jak zatem należy rozliczać wspomniane właśnie opłaty skarbowe? Czy podlegają one typowym zasadom rozliczania, czy obowiązują tu jakieś inne przepisy?

 

  • Opłaty skarbowe

 

Opłaty skarbowe pobierane są przez urzędy, przez wójtów czy inne organy administracji państwowej, jako opłata za różnorodne czynności prawne lub urzędowe. Opłaty skarbowe należy uiścić również w razie uzyskania różnorodnych zezwoleń lub zaświadczeń. Bez wniesienia opłaty w określonej z góry wysokości nie otrzyma się niezbędnych dokumentów, których uzyskanie może być konieczne dla realizowanie celów przedsiębiorstwa. U wielu przedsiębiorców pojawia się w takiej sytuacji pytanie, czy w związku z tym, opłaty skarbowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i dzięki temu obniżyć sobie podstawę opodatkowania.

 

  • Koszty uzyskania przychodów

 

Co do zasady, do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można wszystkie wydatki, których poniesienie było konieczne dla uzyskania lub utrzymania przychodu. Związek z przychodem może być bezpośredni lub pośredni, ale musi być jednoznacznie uzasadniony. Koszt zostanie uznany jako koszt uzyskania przychodu jeżeli jego związek generowanymi zyskami będzie jasny i nie będzie budził żadnych wątpliwości.

Oczywiście, poza związkiem z prowadzoną działalnością, taki koszt musi być też prawidłowo udokumentowany, żeby można go było wprowadzić do księgowości i rozliczeń.

 

  • Rozliczanie opłaty skarbowej

 

W momencie, gdy przedsiębiorca opłaca opłatę skarbową w okienku danego urzędu, powinien otrzymać dowód poniesionej wpłaty. Ten dowód musi być opatrzony określonymi informacjami. Wśród nich znaleźć się musi data uiszczenia opłaty, tytuł, który uzasadnia jej poniesienie, wartość opłaty skarbowej, kolejny numer dokumentu, pieczęć urzędu skarbowego i podpis osoby, która tę opłatę wniosła.

Oczywiście, taka opłata może zostać uregulowana również za pośrednictwem przelewu bankowego. Wówczas jej potwierdzeniem jest pobrane z konta potwierdzenie wykonania przelewu. Nie ma tam co prawda pieczęci urzędu skarbowego, ale są wszystkie pozostałe dane, jak tytuł, uzasadniający wykonanie przelewu i odbiorca, którym jest odpowiedni urząd.

W związku z tym, mając odpowiednie dowody wpłaty przedsiębiorca może wprowadzić poniesione koszty do prowadzonej przez siebie Księgi Przychodów i Rozchodów. Taki wydatek wprowadza się w rubryce nazwanej „pozostałe wydatki” i rozlicza tak samo, jak wszystkie inne zgromadzone tam zapisy.

 

  • Zwrot opłaty skarbowej

 

Zdarza się czasem taka sytuacja, że podatnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty skarbowej. Opłata skarbowa uiszczana jest z góry, za planowaną do wykonania czynność urzędową. Jeżeli nie zostanie ona wykonana, wówczas podatnik może złożyć wniosek o uzyskanie zwrotu.

Zwrot przekazywany jest przekazem pocztowym na adres podatnika lub na jego konto bankowe. Wówczas ów zwrot jest pomniejszony o koszty przekazu pocztowego. Można również wnioskować o odbiór osobisty zwrotu. W tej sytuacji podatnik musi się udać do urzędu i w kasie urzędu odebrać pieniądze na mocy otrzymanej decyzji.

Jeżeli opłata skarbowa nie została jeszcze wprowadzona do kosztów uzyskania przychodu, to w zasadzie nie ma sprawy. Jeżeli jednakże została już wprowadzona i rozliczona jako koszt, a podatnik otrzymał zwrot, wówczas należy dokonać korekty w tym zakresie.

Podsumowując, opłata skarbowa to koszt podatnika, który może on zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu i rozliczyć w dokumentach finansowych, co za tym idzie, tym sposobem może nieco obniżyć sobie podstawę opodatkowania.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *