Podatki w 2021 – kluczowe zmiany

program do faktur 13/01/2021 brak odpowiedzi
 

Nowy rok przyniósł wiele zmian podatkowych. Niektóre, takie jak Estoński CIT czy Slim VAT wprowadzają rozwiązania korzystne dla podatników. Inne, np. opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych, będą nieco mniej korzystne. W tym artykule omawiamy najważniejsze zmiany.

Nowe podatki w 2021

Jak informuje Ministerstwo Finansów, celem zmian podatkowych jest wspieranie firm w okresie pandemii. Skorzystać mają zwłaszcza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Część zmian jest jednak niekorzystna, przede wszystkim dla rezydentów podatkowych, wspólników spółek komandytowych i jawnych. Dlatego opinie o zmianach podatkowych w tym roku są różne.

Estoński CIT i zwiększony limit stawki 9% CIT

Z tego rodzaju opodatkowania skorzystają małe i średnie przedsiębiorstwa: spółki kapitałowe z o. o. i akcyjne, w których udziałowcy to tylko osoby fizyczne, i których przychody nie przekraczają 100 mln zł rocznie. Idea estońskiego CIT-u to przesunięcie w czasie poboru podatków do chwili wypłaty zysków z firmy. Przedsiębiorstwo nie płaci więc zaliczek ani nie odprowadza podatku w wyniku rozliczenia od zysku, dopóki nie zostanie on przekazany udziałowcom. Firmy mogą wybrać, czy chcą rozliczać się na nowych zasadach, czy pozostają przy dotychczasowej formie.

Więcej przedsiębiorstw skorzysta także z preferencyjnej stawki CIT. Limit zastosowania 9% CIT został powiększony z 1,2 ml do 2 mln euro przychodu.

Podatek CIT – spółki jawne i komandytowe

Od tego roku, spółka komandytowa objęta została podatkiem CIT. Opodatkowanie można jednak odroczyć do 1 maja 2021 – wówczas spółka musi wydłużyć rok podatkowy do 30 kwietnia 2021. Podatnikiem CIT stała się także część spółek jawnych. Są to spółki, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne oraz spółki, które nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji (lub jej aktualizacji) o podmiotach posiadających prawa do udziału w ich zysku.

Zmiany w ryczałcie w 2021 roku

W 2021 r. rozszerzono katalog branż i zawodów, które mogą rozliczać się w formie ryczałtu. Dodano do niego m.in. osoby wykonujące tzw. wolne zawody, których katalog również uległ rozszerzeniu. Podniesiono limit stosowania ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro. Dodatkowo, niektóre stawki podatkowe ryczałtu zostały zmniejszone, np. przychody osiągane przez przedstawicieli wspomnianych wolnych zawodów będą opodatkowane stawką 17% w miejsce dotychczasowych 20%.

Slim VAT w 2021 roku

Slim VAT to program, którego celem jest uproszczenie rozliczeń VAT. Znosi obowiązki uznane przez ustawodawców za zbędne, wprowadzając prostsze fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne zasady przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT oraz pakiet korzyści finansowych. Dodatkowo, doprecyzowano niektóre przepisy VAT. Slim VAT obowiązuje od 1 stycznia 2021, jednak część przepisów, m.in. zmiany w Tax Free, zostanie wprowadzonych w późniejszych terminach.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *