Strata z działalności – abc

Szybka Faktura 26/05/2023 brak odpowiedzi
 

Jeżeli w danym roku podatkowym zamiast zysku podatnik poniósł stratę z działalności gospodarczej, może odliczyć ją od dochodów. Istnieje również możliwość odliczania straty z lat ubiegłych. Czym dokładnie jest strata podatkowa i jak wykazać ją w zeznaniu rocznym?

Strata podatkowa – czym właściwie jest i jakie są jej przyczyny?

Strata podatkowa to nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad sumą samych przychodów. Przyczyn takiego zjawiska jest wiele – m.in. niewystarczająca ilość klientów, którzy przynosiliby firmie zyski, czy utrata ważnego składnika majątku. Nie zawsze jednak świadczy ono o problemach finansowych przedsiębiorcy czy braku rozwoju firmy.

Rozliczanie straty z działalności

Strata z działalności musi zostać rozliczona w najbliższym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w jednym miesiącu przedsiębiorca poniósł stratę, a w drugim dochód, rozlicza się ją na bieżąco. Wówczas nie ma potrzeby wykazywania miesięcznej straty podatkowej w zeznaniu rocznym. Stratę z działalności można odliczać od dochodu w pięciu kolejno po sobie następujących, najbliższych latach podatkowych. Co istotne, musi ona pomniejszać dochody z tego samego źródła przychodu, z którego poniesiono stratę. Nie ma bowiem możliwości rozliczania straty z lat ubiegłych, jeśli w danym roku podatkowym dochód do opodatkowania pochodził z innego źródła zarobku niż to, z którego została poniesiona strata w poprzednich latach – np. z tytułu umowy o pracę.

Strata a rodzaj działalności

Stratę można rozliczać bez względu na to, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorca. Może on być zarówno właścicielem jednoosobowej firmy, jak i wspólnikiem kilku spółek cywilnych. Roczne kwoty przychodów i kosztów wszystkich działalności łączone są w ramach jednego źródła – strata odliczana jest od łącznego dochodu z wszystkich typów działalności. Znaczenia nie ma również metoda jej opodatkowania – możliwość odliczenia straty jest taka sama w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych czy podatkiem liniowym.

Odliczanie straty z lat ubiegłych

Jeżeli strata powstała jednorazowo do 2018 roku, podatnik może odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat. W przypadku strat z działalności, które powstały od 2019 roku, w jednym zeznaniu może zostać jednorazowo odliczony dochód z tego źródła w jednym z pięciu kolejno następujących po sobie lat. Jednorazowo odliczona kwota nie może jednak przewyższać wartości 5 milionów zł. Nieodliczoną kwotę rozlicza się wtedy w pozostałych latach z tego pięcioletniego okresu, a ona sama również nie może przekroczyć 50% poniesionej straty.

Zawieszenie lub zamknięcie firmy a strata z lat ubiegłych

W sytuacji, gdy działalność gospodarcza zostanie zamknięta i otwarta ponownie bądź chwilowo zawieszona i wznowiona, w pięcioletnim terminie na rozliczenie straty można brać pod uwagę okres, w którym firma nie działała. Obowiązują wówczas takie same zasady, jak bez zamykania działalności.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *