2024 rok – co zmienia się w kadrach i płacach?

Szybka Faktura 04/03/2024 brak odpowiedzi
 

W 2024 roku miało miejsce kilka istotnych zmian związanych z kadrami i płacami – m.in. podwyżka płacy minimalnej czy wzrost świadczeń pracowniczych. Jakie aktualizacje nastąpiły już w styczniu, a jakie planowane są na drugą połowę roku?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia – styczeń i lipiec

Jedną z największych zmian związanych z kadrami i płacami w 2024 roku jest dwukrotna podwyżka płacy minimalnej. Od stycznia do lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto, czyli 3222 „na rękę” co miesiąc. Na drugą połowę roku jest natomiast planowany drugi, jednak niewielki wzrost – z 4242 na 4300 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni na pełen etat otrzymają więc 3262 zł netto.

Dwukrotny wzrost minimalnej stawki godzinowej

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w styczniu uległa podwyżce także stawka godzinowa przy zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione na umowie zlecenie lub umowie o dzieło od pierwszego dnia nowego roku otrzymują 27,70 zł brutto za każdą godzinę pracy – w porównaniu z 23,50 zł brutto w 2023 roku. W lipcu 2024 wysokość minimalnej stawki godzinowej ma wzrosnąć do 28,10 zł brutto.

Wzrost świadczeń pracowniczych

W 2024 zmianie uległa również wysokość różnych świadczeń pracowniczych – m.in. dodatku za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenia gwarancyjnego, odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych czy odszkodowania za mobbing oraz nierówne traktowanie. Wysokość dodatków również wzrośnie ponownie w drugiej połowie roku.

Zmiany w przepisach BHP

Zmiany w kadrach i płacach w 2024 roku dotyczą również samych przepisów BHP. Od stycznia pracodawca jest zobowiązany do dostosowania stanowisk pracy z monitorami ekranowymi do nowych przepisów. Pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki przy komputerze, powinni otrzymać od pracodawcy monitor stacjonarny lub podstawkę pod laptopa. Co więcej, pracodawca ma obowiązek zapewnić dofinansowanie na zakup szkieł kontaktowych lub okularów korekcyjnych osobom, które powinny nosić je przed ekranem.

Nowe zasady przyznawania emerytur pomostowych

Zmiany nastąpiły również w zapisach ustawy o emeryturach pomostowych. Od 2024 roku do otrzymywania świadczenia nie jest wymagane wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Dzięki temu prawo do otrzymywania emerytury pomostowej przysługuje teraz również pracownikom w młodszym wieku.

Kwoty wolne od potrąceń

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniła się także wysokość kwot wolnych od potrąceń, których zadaniem jest ochrona wynagrodzeń pracowników. Wynoszą one:

  • 75 procent przy potrącaniu zaliczek pieniężnych;
  • 90 procent przy potrącaniu kar pieniężnych (art. 108 Kodeksu pracy);
  • 100 procent przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Aby wyliczyć kwotę wolną od potrąceń, należy uwzględnić podstawę minimalnego wynagrodzenia, jakie przysługuje danemu pracownikowi na pełen etat – po odliczeniu składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy i wpłat na PPK. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy, odliczenia dokonuje się proporcjonalnie do tego wymiaru.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *