Ile wynosi składka ZUS na JDG?

Szybka Faktura 20/10/2023 brak odpowiedzi
 

Każdy jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek terminowego opłacania składek ZUS – zarówno zdrowotnej, jak i tych na ubezpieczenia społeczne. Ile wynosi obecnie ZUS dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości przychodu/dochodu, a także od wybranej formy opodatkowania działalności. W 2023 roku minimalna składka zdrowotna to 314,10 zł. W przypadku opodatkowania skalą podatkową wynosi ona 9% dochodu, z kolei w przypadku podatku liniowego – 4,9% dochodu. Przedsiębiorcy, których JDG jest opodatkowana ryczałtem, opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% zryczałtowanej podstawy.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne, którymi objęty jest przedsiębiorca, mają zapewnić mu bezpieczeństwo w razie ewentualnych zdarzeń losowych – np. choroby czy wypadku. Dzielą się one na:

  • chorobowe;
  • wypadkowe;
  • rentowe;

Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne zapewnia właścicielowi JDG możliwość otrzymywania świadczeń o krótko- lub długoterminowym charakterze – a niekiedy także dożywotnim. Jednoosobowi przedsiębiorcy muszą odprowadzać wszystkie składki do 20. dnia miesiąca. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie chorobowe jest całkowicie dobrowolne – przedsiębiorca sam decyduje, czy chce opłacać składkę.

Ulga na start i Mały ZUS

Przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli JDG, mogą początkowo opłacać wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. To tzw. ulga na start, trwająca przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej. W ciągu kolejnych dwóch lat istnieje z kolei możliwość opłacania składek preferencyjnych (Małego ZUS-u) – są one znacznie niższe niż podczas opłacania Dużego ZUS-u. Ich wysokość liczona jest od obniżonej podstawy, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie 30% z minimalnej pensji – 3600 zł – to 1080 zł. Wysokość pomniejszonych składek na ubezpieczenia społeczne – łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – wynosi więc 341,72 zł. Do wartości tej dolicza się składkę zdrowotną – to całość preferencyjnych składek dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Mały ZUS Plus

Po zakończeniu okresu składek preferencyjnych jednoosobowy przedsiębiorca może skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus. W tym przypadku przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności wciąż jest możliwe opłacanie niższych składek – takich samych jak na Małym ZUS-ie. Warto mieć na uwadze, że preferencja dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Duży ZUS

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych opłacający duży ZUS są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym przypadku podstawa składek to 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 roku składka wypadkowa wynosi 69,49 zł, składka emerytalna – 812,23 zł, a składka rentowa – 332,88 zł. JDG opłacają również składkę na Fundusz Pracy
w wysokości 101,94 zł. Przedsiębiorcy, którzy chcą być objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, odprowadzają dodatkowo składkę chorobową – 101,94 zł. Łączna kwota składek w przypadku Dużego ZUS-u wynosi 1418,48 zł – podobnie jak w przypadku Małego ZUS-u
i Małego ZUS-u Plus należy doliczyć do niej jeszcze składkę zdrowotną.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *