Masz nieuczciwą konkurencję? Sprawdź, jak sobie z tym radzić

Szybka Faktura 19/02/2024 brak odpowiedzi
 

Działania nieuczciwej konkurencji są w stanie w znacznym stopniu zakłócić równowagę prowadzenia firmy. Warto zatem wiedzieć, jak zadziałać w takiej sytuacji, aby firma nie była stratna i nie straciła zaufania w oczach klientów. Jak rozpoznać czyn nieuczciwej konkurencji i w jaki sposób sobie z nim radzić?

Nieuczciwa konkurencja – czyli jaka?

Jak wskazuje Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji nazywamy działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami biznesowymi, o ile zagraża bądź narusza ono interes innego przedsiębiorcy albo klienta. Wśród czynów nieuczciwej konkurencji wymienia się m.in.:

 • oznaczenie firmy, towarów lub usług w sposób wprowadzający w błąd;
 • fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług;
 • utrudnianie dostępu do rynku;
 • nieuczciwy marketing;
 • wprowadzanie na rynek łudząco podobnych produktów;
 • przekupstwo (np. osób z funkcją publiczną);
 • naruszanie tajemnicy firmowej;
 • pomówienia;
 • prowadzenie firmy w tzw. systemie argentyńskim;
 • zachęcanie do niewykonania umowy.

Dochodzenie roszczenia w sądzie

W przypadku czynów nieuczciwej konkurencji pokrzywdzony przedsiębiorca może złożyć żądanie:

 • zaniechania działań niedozwolonych,
 • usunięcia ich skutków;
 • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • naprawienia szkody na ogólnych zasadach;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
 • zasądzenia konkretnej sumy pieniędzy na określony cel społeczny;
 • orzeczenia przez sąd zniszczenia wyrobów, ich opakowań, materiałów reklamowych i innych przedmiotów bezpośrednio związanych z czynem nieuczciwej konkurencji/zaliczenie na poczet odszkodowania.

Sądem rozpatrującym skargi związane z nieuczciwą konkurencją jest sąd okręgowy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, który dopuścił się nieuczciwego czynu. Przedawnienie roszczeń ma miejsce po upływie trzech lat. Mając do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji, można również złożyć powiadomienie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto jednak mieć na uwadze, że nie zajmuje się on wszystkimi rodzajami naruszeń. Jeżeli zaistnieje podejrzenie o popełnienie przestępstwa, możliwe jest też powiadomienie odpowiednich organów ścigania – np. prokuratury lub policji.

Z nieuczciwością walcz… uczciwością

Klienci cenią sobie uczciwość i szczerość sprzedawców oraz usługodawców. Dla wielu z nich jest to zdecydowanie ważniejsze niż techniki sprzedażowe. Swoją uczciwością możesz więc przyciągnąć jeszcze więcej osób. W dobie Internetu wiadomości o nieuczciwych praktykach sprzedawców szybko się rozchodzą – jeśli zatem konkurencja próbowała przyciągnąć kolejnych odbiorców oszustwami i fałszywymi oświadczeniami, konsumenci prędzej czy później dotrą do takiej informacji. Warto więc cały czas działać w zgodzie ze swoim sumieniem i wartościami firmy. Uczciwe działania świadczą o całym przedsiębiorstwie i budują jego wizerunek.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *