Mechanizm podzielonej płatności – abc

Szybka Faktura 21/02/2024 brak odpowiedzi
 

Mechanizm podzielonej płatności wszedł w życie 1 listopada 2019 roku. To coraz popularniejsza metoda polegająca na dzieleniu płatności za transakcję na dwie części. Jak działa MPP i kiedy właściwie można go stosować?

Mechanizm podzielonej płatności – co to takiego?

Mechanizm podzielonej płatności, nazywany również split payment, polega na dzieleniu płatności za usługę lub towar na dwie części. Nabywca realizuje ją wówczas przy użyciu tzw. komunikatu przelewu, dzielącego kwotę na kwotę podatku VAT oraz kwotę netto – trafiają one na konto bieżące i na rachunek VAT osoby wystawiającej fakturę. Bank tworzy rachunek VAT w sposób automatyczny jako dodatkowe konto do każdego rachunku firmowego. Głównym celem wprowadzenia MPP miało być przeciwdziałanie wyłudzeniom i oszustwom podatkowym. Jego stosowanie jest konieczne m.in. w przypadku sprzedaży lub nabycia towarów i usług uznawanych za wrażliwe – zostały one wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Obowiązek stosowania split payment dotyczy również transakcji na kwotę większą niż 15 tysięcy złotych brutto.

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy kupują od innych przedsiębiorców – nawet tych zwolnionych z podatku VAT. Muszą to być ponadto podatnicy wykonujący przelewy bankowe w złotówkach. Metody split payment nie mogą natomiast stosować osoby rozliczające się gotówką bądź kartą, konsumenci czy przedsiębiorcy, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku. MPP nie jest możliwy do zastosowania także w przypadku otrzymania dokumentu pro forma – w rozumieniu przepisów nie jest on bowiem fakturą. Faktury dokumentujące płatności z zastosowaniem split payment muszą zawierać wyraźne oznaczenie o treści „mechanizm podzielonej płatności”.

Płatność za fakturę przy MPP

Transakcje, które zostały objęte mechanizmem podzielonej płatności, realizuje się za pomocą firmowych rachunków bankowych – każdy z nich widnieje na białej liście podatników VAT. W celu dokonania zapłaty za fakturę przy zastosowaniu MPP należy więc odszukać na wykazie numer firmowego konta kontrahenta, a następnie wskazać go w dokumencie. Przelewy wykonane na konta prywatne – czyli te, które nie widnieją w wykazie podatników VAT – wracają na rachunki firmowe osoby dokonującej płatności.

Na co można przeznaczyć środki z rachunku VAT?

Środki zebrane na rachunku VAT można przeznaczyć na różne cele – w 2019 rozszerzono nieco możliwości ich wykorzystywania. Mowa m.in. o:

  • składkach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • podatku VAT do Urzędu Skarbowego;
  • podatkach PIT i CIT wynikających z zaliczeń i zeznań rocznych;
  • podatku akcyzowym;
  • przedpłatach podatku akcyzowego;
  • zobowiązaniach celnych;
  • odsetkach za zwłokę np. w podatku VAT;
  • zwrocie VAT-u z tytułu korekty faktury przy użyciu komunikatu przelewu;
  • innych zobowiązaniach podatkowych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *