Naprawa samochodu służbowego – abc

Szybka Faktura 17/11/2022 brak odpowiedzi
 

W wielu firmach pracownicy otrzymują samochody służbowe, które mogą być wykorzystywane także do użytku prywatnego. Użytkując pojazd firmowy, warto mieć świadomość na temat konsekwencji ewentualnej kolizji lub wypadku. Kto odpowiada za naprawę samochodu w przypadku powstania zdarzenia drogowego?

Ogólne zasady korzystania z samochodu służbowego

Udostępniając służbowy samochód pracownikowi, firma pokrywa kilka podstawowych kosztów związanych z jego eksploatacją. Mowa m.in. o opłacaniu ubezpieczenia, okresowych przeglądów, zakupu oraz wymiany opon, wymiany płynów i olejów czy bieżących napraw. Jeżeli jednak pracownik wykorzystuje pojazd do celów prywatnych, po jego stronie leżą opłaty za paliwo. Ponadto w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem użytkowania samochodu i jego akceptacji. Informuje on o obowiązkach pracownika związanych z korzystaniem z auta służbowego.

Naprawa pojazdu służbowego a odpowiedzialność finansowa pracownika

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powinien liczyć się z konsekwencjami w przypadku uszkodzenia samochodu służbowego. Odnosi się to do obowiązku ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyrządzenie szkody pracodawcy, jeśli jest ona związana z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych. W sytuacji, w której konieczna jest naprawa pojazdu służbowego, pracodawca musi ustalić wysokość szkody i wskazać okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność zatrudnionego. Pracownik ponosi za taką szkodę pełną odpowiedzialność w granicach straty rzeczywistej poniesionej przez firmę, w której jest zatrudniony. Podczas ustalania wysokości szkody pracodawca powinien zwrócić uwagę m.in. na to, czy szkoda jest wynikiem umyślnego, czy nieumyślnego działania zatrudnionego. W pierwszym z przypadków pracownik jest zobowiązany do pokrycia jej kosztów w całości. Na ich wysokość składa się rzeczywista strata poniesiona przez pracodawcę oraz utracone przez niego korzyści. Jeśli jednak szkoda nie powstała w wyniku umyślnego działania, pracownik musi zapłacić odszkodowanie. Jego wysokość nie może być wyższa niż trzymiesięczne wynagrodzenie.

Czy pracownik ma obowiązek pokrycia kosztów?

Samochód służbowy to mienie powierzone – w przepisach nie znajduje się natomiast informacja na temat odpowiedzialności za tego rodzaju mienie. W tym przypadku nie jest ważne, czy zdarzenie, które spowodowało szkodę samochodu, wynikało z nieumyślnego bądź umyślnego działania. Pracodawca ma prawo zażądać od zatrudnionego naprawy pojazdu z własnych środków finansowych. Może on również wymagać zwrotu konkretnej kwoty. Co ważne, pracodawca nie ma prawa potrącić z wynagrodzenia pracownika środków za naprawę samochodu bez jego zgody – chyba że posiada wyrok sądowy. Warto pamiętać również o tym, że dane kierowcy, który spowodował kolizję bądź wypadek, znajdują się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *