Okres wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie

Szybka Faktura 21/11/2022 brak odpowiedzi
 

Wypowiedzenie umowy może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika – również za porozumieniem stron. Niekiedy jednak pracodawca nie może wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenia – m.in. wówczas, gdy przebywa ona na zwolnieniu lekarskim. A czy w okresie wypowiedzenia pracownik może przebywać na L4? Sprawdźmy!

Podstawowe informacje o zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawianym przez lekarza w przypadku, gdy pracownik jest czasowo niezdolny do pracy. W trakcie jego trwania pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykonywania obowiązków zawodowych, z kolei zatrudniony ma prawo do otrzymania 80% wynagrodzenia za czas nieobecności. Wyjątek stanowi choroba wynikająca z wypadku w drodze z lub do pracy bądź choroba w trakcie ciąży – wówczas jest to 100% wynagrodzenia.

Okres wypowiedzenia a wynagrodzenie chorobowe

Dopóki trwa okres zatrudnienia, pracownik pozostający w stosunku pracy cały czas podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli otrzymał on wypowiedzenie umowy, w jego okresie może wciąż udać się na zwolnienie lekarskie i otrzymywać wynagrodzenie chorobowe – tak, jak inni pracownicy. Wysokość zasiłku również jest taka sama jak przed okresem wypowiedzenia. Pracownicy, który otrzymali od pracodawcy wypowiedzenie, bardzo często odwiedzają w tym samym dniu lekarza i ubiegają się o zwolnienie lekarskie. Wielu z nich myśli bowiem błędnie, że spowoduje ono unieważnienie wypowiedzenia.

Kontynuacja chorobowego a koniec okresu wypowiedzenia

W sytuacji, gdy okres wypowiedzenia ulegnie zakończeniu, a pracownik wciąż będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, płatnikiem zasiłku chorobowego zostaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie do ZUS-u zostaje wówczas przekazane drogą elektroniczną zwolnienie danej osoby. Może ona otrzymywać zasiłek nawet w sytuacji, gdy okazała się niezdolna do pracy po zakończeniu umowy. Jest to możliwe w dwóch przypadkach:

  • jeżeli pracownik zachorował najpóźniej w czternastym dniu od ustania stosunku pracy;
  • jeżeli pracownik zachorował do trzech miesięcy od ustania stosunku pracy w przypadku chorób, których objawy pojawiają się po dwóch tygodniach od zakażenia, a sama choroba trwa minimum miesiąc.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Istnieje kilka przypadków, w których pracodawca ma prawo rozwiązać z chorym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jedną z nich jest sytuacja, gdy pracownik jest niezdolny do pracy od trzech miesięcy lub dłużej – o ile był on zatrudniony w danej firmie krócej niż pół roku. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia również wówczas, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu zasiłku, wynagrodzenia i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące. Dotyczy to osób zatrudnionych w danej firmie przez minimum pół roku oraz tych, których niezdolność do pracy wynika z choroby zawodowej bądź wypadku przy pracy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *