Premia motywacyjna – kiedy i na jakich zasadach ją przyznawać?

Szybka Faktura 22/05/2023 brak odpowiedzi
 

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik ma prawo uzyskać dodatkową premię. W celu motywowania i zwiększenia efektywności pracy zatrudnionym przyznaje się premię motywacyjną. Kiedy jest możliwe jej otrzymanie i jakie warunki należy spełnić, aby cieszyć się takim dodatkiem do pensji?

Premia motywacyjna – co to takiego?

Premia motywacyjna to ponadwymiarowy składnik uposażenia, którego głównym celem jest wzrost produktywności i wydajności pracowników, a co za tym idzie – wzrost sprzedaży oraz zarobków firmy. Premia ta ma motywować zatrudnionych do jeszcze efektywniejszej pracy, pozyskiwania nowej wiedzy i osiągania kolejnych celów. Ważne jednak, aby jej przyznawanie nie skutkowało niezdrową rywalizacją w zespole lub firmie ogółem ani zbyt nachalną sprzedażą. Przychód z tytułu premii motywacyjnej jest opodatkowany tak jak pensja – z tego też powodu należy wliczyć go do podstawy wymiaru składek.

Kiedy można przyznać premię motywacyjną?

Pracownik może otrzymać premię motywacyjną w kilku sytuacjach, o ile spełni pewne wymogi ustalone przez pracodawcę. Może to być m.in.:

  • sprzedaż odpowiedniej ilości produktów w określonym czasie;
  • podpisanie umowy z ważnym kontrahentem;
  • stuprocentowa frekwencja w pracy;
  • przedłużenie umowy z klientem.

Jeżeli konkretne warunki zostaną spełnione przez pracownika jedynie w pewnym stopniu, pracodawca ma prawo nie przyznać mu premii.

Warunki przyznawania premii motywacyjnej

Zasady przyznawania premii ustala się zazwyczaj w wewnętrznym regulaminie pracy – o ile firma takowy posiada. W umowie o pracę umieszcza się adnotację o prawie do otrzymania premii motywacyjnej. Jeżeli jednak w przedsiębiorstwie nie funkcjonuje regulamin pracy, przełożony jest zobowiązany do ustalenia warunków otrzymywania premii motywacyjnej w umowie o pracę. Tego rodzaju dodatek ma charakter roszczeniowy – oznacza to, że pracownik ma prawo ubiegać się o jego przyznanie, jeżeli spełnił konkretne warunki. Jeśli natomiast pracodawca uchyli się od wypłaty premii, zatrudniony ma możliwość dochodzić swoich praw w sądzie – mimo że ten rodzaj premii nie jest unormowany w Kodeksie pracy. Wartość premii motywacyjnej może zostać ustalona procentowo lub ilościowo, poprzez podanie konkretnej kwoty. Zasady przyznawania oraz wysokość tego dodatku powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników.

Premia motywacyjna a premia uznaniowa – różnice

Premii motywacyjnej nie należy mylić z premią uznaniową. Druga z nich przyznawana jest przez pracodawcę według uznania, a nie za spełnienie konkretnych warunków. W jej przypadku przełożony za każdym razem określa komu i w jakiej wysokości przyzna dodatek, a ponadto – nie musi podawać powodu, dla którego dany pracownik otrzymał premię. W przeciwieństwie do premii motywacyjnej premia uznaniowa nie ma więc charakteru roszczeniowego. Aby otrzymać premię motywacyjną, zatrudniony musi spełnić określone warunki.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *