Składki ZUS przedsiębiorcy – wykaz

Szybka Faktura 20/08/2022 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością płacenia składek do ZUS. Od jakiej podstawy liczy się ich wysokość, jakie składki należy płacić za siebie, a jakie za pracowników? Sprawdźmy!

Ubezpieczenie zdrowotne

Jedną z podstawowych składek ZUS, jakie obowiązują przedsiębiorców, jest ta na ubezpieczenie zdrowotne. Od 2022 roku jej wysokość zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania. W przypadku skali podatkowej, czyli podatku na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Jeśli natomiast rozliczamy się podatkiem liniowym (19%), obowiązuje nas składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9% podstawy dochodu z działalności gospodarczej. Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 złotych brutto, a to oznacza, że minimalna składka zdrowotna to 270,90 złotych. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, płacą składkę w wysokości 9% zryczałtowanej podstawy – w 2022 roku wynosi ona 380 do 950 złotych, zależnie od wysokości przychodów. W przypadku rozliczania na podstawie karty podatkowej podstawę wymiaru składki stanowi minimalne wynagrodzenie – w 2022 roku na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczymy więc 270,90 złotych miesięcznie.

Ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy, którym nie przysługują żadne ulgi, mają obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy, ta na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy, z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% podstawy. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od branży, w której działa dana firma, oraz od liczby ubezpieczonych osób. Stopa procentowa jest w tym przypadku zmienna – od 1 kwietnia 2021 roku wynosi ona od 0,67 do 3,33 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz wymienionych składek przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 2,45% podstawy łącznie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której mamy prawo do korzystania z obniżonych składek ZUS od podstawy preferencyjnej lub ukończyliśmy 55 lat – w przypadku kobiet – oraz 60 lat – w przypadku mężczyzn.

Składki za pracowników

Jeżeli kiedy zatrudniamy w swojej firmie pracowników, jesteśmy zobowiązani do odprowadzania składek także za nich. To składka na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – oraz ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto – składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Ta ostatnia obowiązuje nas wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., wykonują prace o szczególnym charakterze bądź pracują w szczególnych warunkach. Zatrudniając pracowników na podstawie umowy zlecenia, odprowadzamy dokładnie takie same składki, jak w przypadku umowy o pracę. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy dana osoba objęta jest ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu – np. w innej firmie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *