Split payment – kogo obowiązuje?

program do faktur 08/02/2020 brak odpowiedzi
 

Split payment, czyli system podzielonej płatności, to rozwiązanie, które funkcjonuje już od jakiegoś czasu w polskim systemie prawno – gospodarczym. Początkowo wprowadzone zostało jako rozwiązanie opcjonalne. Można było z niego skorzystać, ale nie było takiego obowiązku. Przedsiębiorca, który chciał opłacić fakturę w tym systemie musiał ją odpowiednio oznaczyć, by uniknąć nieporozumień i kłopotów, czy też podwójnego odprowadzania podatku od faktur już opodatkowanych. System został jednak wprowadzony po to, by z czasem stać się obowiązującym. Co się zmieniło w tym zakresie w 2020 roku? Oto najważniejsze informacje. 4

Na czym dokładnie polega split payment?

System podzielonej płatności polega na tym, że wystawiona przez sprzedawcę (czy to usługi czy też towaru) faktura, opłacana jest w sposób niejako podzielony. Oznacza to, że kwota oznaczona na fakturze jako netto, przelewana jest na konto samego przedsiębiorcy. 

Naliczony zaś od niej podatek VAT, czyli różnica między brutto a netto, przelewany jest od razu na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Od lat na fakturach oznacza się osobno kwotę netto, wysokość podatku VAT oraz jego wartość w odniesieniu do przedmiotu transakcji. Oznacza się również kwotę brutto, czyli tę powstałą po zsumowaniu kwoty netto i podatku VAT. 

Dotychczas to sprzedawca rozliczał naliczony w toku transakcji VAT. Jego zadaniem było odprowadzenie tej kwoty od uzyskanego zysku i przelanie jej na konto właściwego urzędu skarbowego. Podatek VAT odprowadza się jedynie raz w miesiącu. Jego wartość może więc ulec zmniejszeniu. W jaki sposób? Jeżeli sprzedawca towarów lub usług, obciążonych podatkiem VAT robi zakupy, które również są tym podatkiem obciążone, to od kwoty „uzyskanego” podatku może odliczyć ten „wydany” i wpłacony innemu przedsiębiorcy. Wówczas na koniec miesiąca opracowuje jedynie pełne zestawienie dochodów i podatku należnego oraz zestawienie wydatków i podatku zapłaconego w tych wydatkach i na podstawie tych rozliczeń odprowadza odpowiednią kwotę podatku do US. 

W przypadku split payment sytuacja wygląda nieco inaczej. Oczywiście opisane powyżej rozliczenia trzeba przeprowadzić i złożyć w urzędzie skarbowym, ale z odprowadzeniem podatku sprawa wygląda inaczej, ponieważ jego część już mogła zostać opłacona właśnie przez tych kontrahentów, którzy ze split payment skorzystali. 

Kogo zatem i w jakich sytuacjach obowiązuje split payment?

Od listopada ubiegłego roku split payment stał się praktyką obowiązkową dla przedsiębiorców, ale nadal nie dla wszystkich i nie w każdych okolicznościach. 

Przede wszystkim, split payment obowiązuje te transakcje, w których wartość sprzedaży towarów lub usług jest równa bądź wyższa niż 15 000 zł łącznie z podatkiem VAT. W takich okolicznościach zastosowanie split payment jest jak najbardziej konieczne, a przedsiębiorca, który się z tego nie wywiąże może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. 

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi zasadami, split payment obowiązuje nawet w takiej sytuacji, gdy faktury wystawiane są na mniejsze kwoty, ale umowa zawarta z danym kontrahentem przekracza wspomniane 15 000zł. 

Jeżeli więc umowa została zawarta na 20 000zł, ale realizowana jest w dwóch transzach po 10 000 złotych i każda transza została objęta osobną fakturą, to przedsiębiorców obowiązuje split payment od każdej z tych faktur. Wspomniana kwota graniczna nie dotyczy bowiem samych cząstkowych faktur, a całości zawartej między stronami umowy. 

Tego rodzaju rozliczenie może być prowadzone jedynie za pomocą konta bankowego lub konta w spółdzielczej kasie oszczędnościowej. Tylko takie rachunki udostępniają możliwość przeprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności. 

Oczywiście wszystkie faktury, które są tym obowiązkiem obłożone muszą być odpowiednio oznakowane. Wspomniane oznakowanie to jedynie dopisek, że faktura została opłacona zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności. 

W przyszłości prawdopodobnie czekają nas kolejne zmiany w tym zakresie. Warto je obserwować i śledzić. Trudno bowiem przewidzieć, kiedy nałożony obowiązek zacznie się rozszerzać na inne, mniejsze transakcje. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *