VAT marża – co to jest i jak poprawnie wystawić fakturę?

Szybka Faktura 30/11/2023 brak odpowiedzi
 

Faktura VAT marża to dokument związany ze szczególną procedurą rozliczania podatku od towarów i usług. Co ją charakteryzuje, jakie powinna zawierać elementy i którzy przedsiębiorcy są zobowiązani do jej wystawiania?

VAT marża – co to takiego?

Marżą w podatku VAT nazywa się różnicę między kwotą należności a ceną nabycia pomniejszoną dodatkowo o kwotę podatku. Faktura VAT marża to z kolei dokument dotyczący wyłącznie produktów z drugiej ręki. Muszą to być jednak produkty nabyte od osób fizycznych, które nie należą do podatników VAT i są zwolnione z podatku lub od podatników VAT – o ile dostawa danych towarów podlegała procedurze VAT marża. Fakturę VAT marża wystawiają przedsiębiorcy świadczący usługi związane z turystyką, dostawą dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków czy innych produktów używanych. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wyłącznie naliczona przez sprzedawcę marża – nie opłaca on więc podatku od całkowitej kwoty sprzedaży.

Co musi zawierać faktura VAT marża?

Faktura VAT marża powinna zawierać pewne obowiązkowe elementy, takie jak:

 • data wystawienia dokumentu i jego numer kolejny;
 • odpowiednie oznaczenie faktury;
 • data sprzedaży towaru;
 • nazwy/imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy;
 • adresy sprzedającego i kupującego;
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwa towaru lub usługi;
 • jednostki miary oraz ilość sprzedanych towarów/rodzaj wykonanych usług;
 • kwota należności ogółem (cyfrowo i słownie);
 • odpowiednie oznaczenie faktury.

Znając podstawowe elementy faktury VAT marża, wystawisz ją bez większych problemów.

Jakich elementów nie należy umieszczać w fakturze VAT marża?

Znając podstawowe elementy faktury VAT marża, wystawisz ją bez większych problemów. Warto jednak wiedzieć jeszcze, jakich punktów nie powinna ona zawierać. Mowa m.in. o cenie jednostkowej netto towaru lub usługi, wartości sprzedaży netto czy wartości produktu lub usługi brutto. W fakturze VAT marża nie umieszcza się ponadto stawki podatku VAT ani kwoty tego podatku liczonej od sumy sprzedaży netto.

Oznaczenia w fakturach VAT marża

Na fakturze VAT marża nie powinno zabraknąć również informacji na temat rodzaju dokonanej transakcji. Wśród oznaczeń tego typu faktur wyróżniamy:

 • “procedura marży – towary używane”;
 • “procedura marży – dzieła sztuki”;
 • “procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”;
 • „procedura marży dla biur podróży” (przy sprzedaży usług turystycznych).

W części ewidencyjnej pliku JPK_VT nie może zabraknąć z kolei oznaczenia MR_T w przypadku sprzedaży usług turystycznych lub MR_UZ w przypadku sprzedaży przedmiotów używanych, kolekcjonerskich, antyków i dzieł sztuki. Nie ma jednak obowiązku umieszczania tego oznaczenia na samej fakturze.

Jak obliczyć kwotę podatku VAT?

Aby odprowadzić podatek VAT, niezbędne jest wyliczenie kwoty marży, czyli różnicy między cenami sprzedaży oraz nabycia towaru. Otrzymamy wówczas kwotę marży brutto – w celu obliczenia wysokości podatku VAT należy więc obliczyć różnicę między marżą brutto a marżą netto. Niektóre programy do fakturowania online – jak np. Szybka Faktura – automatycznie tworzą raporty marży.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *