Co to jest Certyfikat Rezydencji Podatkowej?

program do faktur 19/05/2019 brak odpowiedzi
 

W związku z dość powszechnym fikcyjnym przenoszeniem działalności gospodarczej do krajów, w których koszty jej prowadzenia są znacznie niższe niż w Polsce, rząd wprowadził regulacje, które mają na celu zakończyć ten proceder. Jednym z rozwiązań jest właśnie Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Na czym to polega i jak ma działać?

Prowadzenie działalności zarejestrowanej w innym kraju

Wielu podatników decydowało się na rejestrację działalności gospodarczej poza granicami Polski, w kraju, gdzie jej prowadzenie okazywało się tańsze niż w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o koszty związane z odprowadzaniem podatków oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Sama działalność natomiast prowadzona była na terenie kraju. Zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca mógł zawierać umowy z dowolnie wybranymi kontrahentami. Nie musieli to być przedsiębiorcy z kraju, w którym firma jest zarejestrowana.

Wprowadzenie ujednoliconych zasad dotyczących podatku VAT na terenie Unii Europejskiej dodatkowo ułatwiło tego rodzaju działalność.

W efekcie, polski przedsiębiorca, który działa na terenie kraju, pozbawia ten kraj możliwości czerpania dochodu, w postaci podatku dochodowego i podatku VAT. Tacy przedsiębiorcy nie wpływają również na poziom bezrobocia, ani na Produkt Krajowy Brutto. Innymi słowy, w pewnym sensie, wpływają na rozwój kraju, w którym zarejestrowana jest ich firma, zamiast na rozwój kraju, w którym ona działa.

Certyfikat Rezydencji Podatkowej

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Certyfikat Rezydencji Podatkowej, określa siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

W przypadku osób prawnych, Certyfikat określa siedzibę podatnika. W przypadku osób fizycznych Certyfikat określa miejsce zamieszkania. Wprowadzono regulacje prawne, które wymagają od polskich przedsiębiorców rozliczania się z polskim fiskusem (nawet jeżeli firma jest zarejestrowana za granicą). Zgodnie z nimi, Polacy, którzy mają firmę zarejestrowaną za granicą, ale sami mieszkają i działają w Polsce, muszą się rozliczyć i w miejscu rejestracji firmy i w Polsce. Dochodzi do zjawiska podwójnego opodatkowania.

Żeby tego uniknąć przedsiębiorcy czasowo meldowali się w kraju, w którym zarejestrowana jest działalność. Dzięki temu mogli rozliczać się tylko w miejscu rejestracji. Certyfikat Rezydencji Podatkowej znacznie utrudnia ten zabieg. Jednoznacznie informuje o miejscu pobytu przedsiębiorcy (czy to osoby prawnej, czy fizycznej), co w efekcie jednoznacznie określa jego obowiązki podatkowe.

Kto wydaje Certyfikat Rezydencji Podatkowej

Certyfikat Rezydencji Podatkowej wydaje odpowiedni urząd skarbowy. Uprawniona do tego jest placówka właściwa z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika. Taki certyfikat jest potrzebny również w momencie zawierania umów z zagranicznymi kontrahentami.

Zasady wydawania Certyfikatu regulowane są przez przepisy Ordynacji Podatkowej.

Takie dokumenty wydają również zagraniczne urzędy odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe przedsiębiorców.

Bardzo ważną informacją jest to, że dokument może potwierdzać stan przeszły lub teraźniejszy. Nie może natomiast mówić o tym, co dopiero będzie. Nie może więc być z datą przyszłą.

Certyfikat Rezydencji Podatkowej – ważne informacje

Warto wiedzieć, że w przypadku konieczności przedłożenia Certyfikatu można się posługiwać jego wersją elektroniczną lub papierową. Tak samo ważny jest oryginał jak i kopia, a sam dokument nie traci ważności, dopóki stan faktyczny się nie zmienia. Dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania, wówczas należy ubiegać się o aktualny dokument.

Prowadząc działalność gospodarczą, w ramach której realizowane są transakcje z zagranicznymi kontrahentami, warto pamiętać o tym, by zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy wydawaniu i użytkowaniu Certyfikatu. Jest to obecnie dokument obowiązkowy przy tego rodzaju transakcjach.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *