Jak rozliczyć inwentarz żywy w firmie?

program do faktur 14/05/2019 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z posiadaniem w majątku firmy inwentarza żywego. Ponieważ inwentarz żywy stanowi majątek, należy go odpowiednio rozliczyć. Ustawodawca przygotował przepisy, które to bardzo precyzyjnie regulują. Czego dotyczą i o czym należy pamiętać przy tym rozliczaniu?

Inwentarz żywy, jako koszt uzyskania przychodu

Każdy inwentarz żywy, który jest wprowadzany do działalności podlega rozliczeniom. Jeżeli jego wartość przekracza 10 tys. złotych, a okres użytkowania przekracza rok, można go potraktować jako koszt uzyskania przychodu i tak właśnie zaksięgować. Trzeba przy tym pamiętać, że kwota 10 000 zł może być interpretowana jako netto lub brutto. Netto dotyczy czynnych podatników podatku VAT. Natomiast brutto dotyczy wszystkich zwolnionych z obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług.

Jednakże na tym nie koniec warunków, które dotyczą wprowadzenia inwentarza do kosztów uzyskania dochodu.

Taki zakup musi bowiem spełniać również trzy pozostałe warunki, jakie stawiane są wszelkim kosztom uzyskania przychodu, mianowicie:

  • zakup ma służyć uzyskaniu przez firmę dochodu lub służyć jego zabezpieczeniu lub zabezpieczeniu jego źródła;
  • nie może znajdować się na liście kosztów wykluczonych, jako koszty uzyskania przychodu;
  • musi być odpowiednio udokumentowany.

Jeżeli zakup zwierzęcia spełnia powyższe wymogi, wówczas może zostać potraktowany jako koszt uzyskania przychodu i zaksięgowany w kolumnie 13 Księgi Przychodów i Rozchodów. Kolumna 13 nosi nazwę „inne wydatki”.

Inwentarz żywy, jako majątek trwały firmy

Ustawodawca jednoznacznie określił również warunki, jakie muszą być spełnione, by zakup można było włączyć do majątku trwałego firmy. Dotyczy to również zakupionego inwentarza żywego.

Wśród warunków, jakie muszą być spełnione znajdują się:

  • zdatność do użytku w momencie wprowadzenia do ewidencji;
  • nabycie lub wyprodukowanie przez podatnika;
  • własność lub współwłasność podatnika, ewentualnie udostępnienie do użytkowania podatnikowi na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu;
  • ich wykorzystanie służy prowadzonej działalności;
  • okres użytkowania musi wynieść przynajmniej rok.

Jeżeli zakupiony inwentarz żywy spełnia wszystkie powyższe warunki, wówczas może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie podlega on amortyzacji. Całkowity koszt poniesiony na jego zakup należy wprowadzić jednorazowo, w momencie wprowadzania inwentarza do ewidencji i nie wolno go rozliczać zgodnie ze stawką amortyzacyjną.

Koszty utrzymania inwentarza a koszty uzyskania przychodu

Bardzo ważną kwestią są również koszty związane z utrzymaniem inwentarza żywego. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że zakup zwierząt do firmy wiąże się z ponoszeniem kosztów dodatkowych na ich utrzymanie. Chodzi tu o wyżywienie, pielęgnację i ewentualnie dodatkową obsługę, jak wizyty u weterynarza, wynajem odpowiedniego lokalu do ich przechowywania i temu podobne.

O ile sam zakup zwierzęcia jest związany z uzyskaniem przychodu, jego zabezpieczeniem lub zabezpieczeniem jego źródła, o tyle jego utrzymanie już łatwiej będzie uzasadnić. Warunkiem jednakże tego, by możliwe stało się wprowadzenie tych wydatków do kosztów prowadzonej działalności, jest ich odpowiednie udokumentowanie i uzasadnienie. Jeżeli dokumentacja i uzasadnienie są, wówczas poniesione wydatki księguje się w kolumnie 13 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Jak widać, inwentarz żywy w firmie można rozliczyć podobnie, jak każdy inny zakup lub składnik majątku przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać o tym, by był on odpowiednio uzasadniony, a wszelkie związane z nim wydatki prawidłowo udokumentowane.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *