Kody PKD – co to takiego i jakie mają znaczenie dla przedsiębiorcy?

program do faktur 08/12/2018 brak odpowiedzi
 

Każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi firmę, jest zobowiązany określić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. Podanie tych kodów niezbędne jest już w momencie zakładania własnej firmy i towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia. Wszelka zmiana przedmiotu działalności firmy wiąże się z obowiązkiem zmian kodów PKD. Co to jest PKD? Czy każdego przedsiębiorcy dotyczy PKD? Jakie ma znaczenie? Gdzie wpisuje się PKD?

Co to jest PKD?

PKD to skrót od „Polska Klasyfikacja Działalności”. To umownie przyjęta klasyfikacja rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze. Informacje podane przez przedsiębiorców są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych, które określają jaka działalność jest wykonywana przez przedsiębiorcę. PKD to, mówiąc w uproszczeniu, opis rodzaju wykonywanej przez Ciebie działalności, potrzebny do celów statystycznych.

PKD dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Zakładając własną firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1. W polu 06.3. zobowiązany jest określić rodzaje wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, podając 5-znakowy symbol według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia organ przyjmujący wniosek. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury są dostępne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie, system teleinformatyczny będzie udzielać pomocnych podpowiedzi. Gdy w tym polu zabraknie miejsca, należy zaznaczyć kwadrat kontynuacji oraz wypełnić część CEIDG-RD.

Obecnie wiążąca przedsiębiorców klasyfikacja PKD 2007 obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. i jest zgodna z klasyfikacjami europejskimi.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD a rozpoczęcie działalności

Prawidłowe ustalenie kodów PKD jest bardzo ważnym elementem rejestracji działalności gospodarczej, powinien więc zostać dokładnie przemyślany. Należy dopasować je dokładnie do czynności, które przedsiębiorca zamierza wykonywać w zakresie prowadzonej firmy, aby później uniknąć obowiązku składania aktualizacji formularza. W przypadku; gdy zakres działalności nie może zostać przypisany do konkretnego kodu, wtedy należy wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.

Gdzie wpisuje się PKD?

Osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą, w momencie składania papierowego wniosku CEIDG-1 musi wpisać na druku kod lub kody PKD. Na formularzu głównym maksymalnie można podać 7 kodów PKD. Jeśli przedsiębiorca chce podać więcej, musi wpisać je na załączniku CEIDG-RD.

Co zrobić jeśli nie umiemy dobrać odpowiedniego kodu PKD?

Można oczywiście dopytać w biurze rachunkowym o to, jaki kod dla danej działalności jest właściwy. Poza tym, dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD. Gdy nie mamy pewności co do kodu, to możemy też zgłosić się do odpowiedniej instytucji, którą jest Urząd Statystyczny w Łodzi. Na wniosek wydawana jest opinia w zakresie tego, jaki kod powinien być zastosowany. Za każdy, określony w decyzji kod, opłata na dzień dzisiejszy wynosi 61,50 zł brutto.

Jak PKD wpływa na działalność?

Prawidłowe ustalenie kodów PKD przy rozpoczęciu działalności jest istotne głównie ze względu na późniejszą możliwość wykonywania odpowiednich jej rodzajów. Wielu nowych przedsiębiorców w momencie sporządzania wniosku nie jest w stanie przewidzieć, jakie czynności mogą wykonywać w przyszłości. Dlatego też możliwa jest aktualizacja zgłoszenia.

Wskazanie odpowiedniego kodu ma również kluczowe znaczenie w przypadku starań o wsparcie pomocowe z dotacji lub podczas udziału w różnego typu przetargach. Zakres działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę ma również wpływ na prawo do opodatkowania na zasadach innych niż ogólne.8

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *