Kredyt czy leasing? – wady i zalety obydwu rozwiązań

program do faktur 17/08/2016 brak odpowiedzi
 

Prowadząc działalność gospodarczą, nie można oprzeć się wyłącznie na własnych zasobach i pracować nieprzerwanie na środkach trwałych posiadanych w momencie rozpoczynania pracy. Istotą skutecznej i efektywnej działalności gospodarczej jest jej rozwój i rozbudowywanie. To zaś jednoznacznie implikuje inwestycje. Inwestycje, które są absolutnie konieczne do tego, żeby można było działać na większą skalę, zatem również generować nowe, większe zyski. Bardzo istotne jest również wprowadzanie i wdrażanie różnorodnych innowacji. Usprawniają one pracę, usprawniają biznes, ale jednocześnie wymagają inwestycji. Można je ponieść zasadniczo na dwa sposoby. Z jednej strony wszystko można sfinansować w ramach własnych środków. Jest to jednak ryzykowne i angażuje wolne środki, które potencjalnie mogą być potrzebne. Z drugiej strony można skorzystać z oferty instytucji finansującej, co pozwoli na zachowanie wolnych środków bez ich zamrażania. I tu mamy dwa wyjścia: kredyt lub leasing. Nie wszystko można kupić w ramach leasingu, warto jednak obydwie możliwości poznać i przeanalizować.

Kredyt

Kredyt jest bardzo klasycznym sposobem pozyskania różnorodnych dóbr, bez angażowania w to swojego własnego kapitału. Zasadniczo, są różne rodzaje kredytów, ale ich ogólna zasada działania jest zawsze taka sama. Bank pożycza określoną kwotę, o którą wnioskujemy i ustala okres spłacenia tej pożyczki, jak również wysokość rat. Dzięki temu zobowiązanie systematycznie jest spłacane, a zakupiony przedmiot staje się własnością kredytobiorcy. Znaczenie mają jeszcze kwestie podatkowe. W przypadku kredytu, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wyłącznie część odsetkową każdej raty, ale nabyty przedmiot może wejść do ewidencji środków trwałych firmy i być amortyzowany. W ten sposób zwracają się niejako koszty jego nabycia. Oczywiście, koszty eksploatacyjne rozliczane są normalnie, regularnie w miarę ich ponoszenia. Uzyskanie kredytu wiąże się z wieloma dość skomplikowanymi procedurami. Przede wszystkim trzeba uzyskać bardzo wiele dokumentów potwierdzających sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz zaproponować odpowiednie zabezpieczenia kredytu. Wszystko to wiąże się z dużym upływem czasu i złożonymi formalnościami. W efekcie jednak można uzyskać kredyt na bardzo korzystnych warunkach, tym bardziej że banki mają specjalne, wyróżnione oferty dla przedsiębiorców. Rata natomiast, z uwagi na to, że kredyt można brać nawet na kilkanaście lat, nie jest zwykle zbyt wysoka ani zbyt obciążająca.

Leasing

Nieco inaczej wygląda kwestia leasingowania przedmiotów, które można nabyć dla swojej firmy. Najbardziej popularne są dwie formy leasingów: operacyjny i finansowy. Każdy z nich ma nieco inne zasady rozliczania i funkcjonowania. Częściej jednak wybierany jest leasing operacyjny i to na jego przykładzie zostanie przeprowadzone porównanie. Leasing operacyjny polega na tym, że finansujący (leasingodawca) wprowadza przedmiot do swoich środków trwałych i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast leasingobiorca może jedynie rozliczać koszty początkowe leasingu oraz poszczególne raty leasingowe. I tu pojawia się druga różnica (pierwszą jest amortyzacja) mianowicie, rata leasingowa odliczana jest w całości, a nie tylko w części odsetkowej. To bardzo korzystne rozwiązanie, które pozwala rozliczyć wartość leasingowanego przedmiotu bez jego amortyzowania. Koszty eksploatacyjne pokrywane są normalnie, zgodnie z potrzebą i użytkowaniem. Uzyskanie leasingu jest znacznie prostsze i zdecydowanie krócej trwa. Firmy leasingowe mają mniej obostrzeń i mniej wymogów stawiają, z bardzo prostej przyczyny – mają zabezpieczenie w postaci przedmiotu leasingu. Oczywiście swoją sytuację finansową należy potwierdzić, ale nie jest to aż tak szczegółowe i czasochłonne. Jednak leasing zawierany jest na znacznie krótszy okres i przez to raty są zdecydowanie wyższe niż w przypadku kredytu, co dla wielu może mieć znaczenie.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, gdy porównujemy te dwa rozwiązania. Chodzi mianowicie o przedmiot zainteresowania. Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się leasing, gdy chodzi o samochody i inne przedmioty eksploatacyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu można je stosunkowo często wymieniać na nowsze przy zachowaniu możliwości ich rozliczenia, choć wiąże się to ze znacznym podniesieniem kosztów bieżącej działalności. Jeżeli zaś chodzi o nieruchomości, to tutaj przewagę mają kredyty, z uwagi na możliwość wydłużenia okresu kredytowania a przez to zmniejszenie miesięcznych rat. Nieruchomości nie są zbyt często zmieniane, więc krótki okres zobowiązania nie jest tu potrzebny.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *